Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39743
Название: Вдосконалення технології оцінювання залишкових знань студентів
Авторы: Чайківський, Тарас
Колодій, Ігор
Принадлежность: Національний університет «Львівська політехніка»
Библиографическое описание: Чайківський Т. Вдосконалення технології оцінювання залишкових знань студентів / Тарас Чайківський, Ігор Колодій // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 119–123.
Bibliographic description: Chaikivskyi T. Vdoskonalennia tekhnolohii otsiniuvannia zalyshkovykh znan studentiv, Taras Chaikivskyi, Ihor Kolodii, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 119–123.
Является частью издания: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференция/мероприятие: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/сборник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публикации: 21-ноя-2017
Издательство: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Место издания, проведения: Львів
Временной охват: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 004.9
Ключевые слова: тестування
оцінка
знання
testing
assessment
knowledge
Количество страниц: 5
Диапазон страниц: 119-123
Начальная страница: 119
Последняя страница: 123
Краткий осмотр (реферат): У статті показано ефективність технології оцінювання залишкових знань студентів у формі онлайн комп’ютерного тестування, яка дозволяє об’єктивно оцінювати рівень залишкових знань студентів та виявляти недоліки в організації навчального процесу.
This paper is devoted effectiveness of the technology of evaluation of students' residual knowledge in the form of online computer testing is shown, which allows to objectively evaluate the level of residual knowledge of students and to identify shortcomings in the organization of the educational process.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39743
Владелец авторского права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© Чайківський Т.В., Колодій І.С., 2017
URL-ссылки связанного материала: http://www.lp.edu.ua/vsuya/organizaciya-provedennya-kontrolyu-zalyshkovyh-znan-studentiv
Список литературы: 1. Організація проведення контролю залишкових знань студентів (http://www.lp.edu.ua/vsuya/organizaciya-provedennya-kontrolyu-zalyshkovyh-znan-studentiv).
2. Колодій І. С. Функціонування системи управління якістю Львівської політехніки / Ігор Степанович Колодій // Управління в освіті : збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–18 квітня 2015 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів, 2015. – С. 76–78.
References: 1. Orhanizatsiia provedennia kontroliu zalyshkovykh znan studentiv (http://www.lp.edu.ua/vsuya/organizaciya-provedennya-kontrolyu-zalyshkovyh-znan-studentiv).
2. Kolodii I. S. Funktsionuvannia systemy upravlinnia yakistiu Lvivskoi politekhniky, Ihor Stepanovych Kolodii, Upravlinnia v osviti : zbirnyk materialiv VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 16–18 kvitnia 2015 roku, Lviv, Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika" [ta inshi], Lviv, 2015, P. 76–78.
Тип содержания: Conference Abstract
Располагается в коллекциях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.