Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39739
Назва: Використання відеоуроків для вивчення основ комп’ютерної алгебри в курсі вищої математики
Автори: Глинський, Ярослав
Ряжська, Вікторія
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Глинський Я. Використання відеоуроків для вивчення основ комп’ютерної алгебри в курсі вищої математики / Ярослав Глинський, Вікторія Ряжська // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 101–106.
Bibliographic description: Hlinskii Ia. Vykorystannia videourokiv dlia vyvchennia osnov kompiuternoi alhebry v kursi vyshchoi matematyky, Yaroslav Hlynskyi, Viktoriia Riazhska, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 101–106.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 004.891
Теми: відеоурок
комп’ютерна алгебра
Microsoft Mathematics
video tutorial
computer algebra
Microsoft Mathematics
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 101-106
Початкова сторінка: 101
Кінцева сторінка: 106
Короткий огляд (реферат): Стверджується, що програма Microsoft Mathematics є достатньою для першого знайомства студентів загальнотехнічних спеціальностей з основами сучасної комп’ютерної алгебри в рамках дисципліни «Вища математика», а головною компонентою навчального процесу є самостійна робота студентів з навчальними відеоуроками на дану тему.
The article states that that the Microsoft Mathematics program is sufficient for the first acquaintance of students of general technical specialties with the basics of modern computer algebra within the discipline "Higher Mathematics", and the main component of the educational process is the independent work of students with video tutorials on this topic.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39739
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© Ярослав Глинський, Вікторія Ряжська, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Mathcad
https://www.youtube.com/watch?v=nAg-ZmW0NGA&t=144s
Перелік літератури: 1. Глинський Я.М. Основи комп’ютерної математики для студентів економічних спеціальностей/ Я.М. Глинський, В.А. Ряжська// Тринадцята відкрита наукова конференція ІМФН: Збірник матеріалів, м. Львів, 28-30 березня 2017 р. – Львів, 2017. – С. 125-126.
2. Mathcad. – https://uk.wikipedia.org/wiki/Mathcad.
3.Ярослав Глинський. MicrosoftMathematics.– https://www.youtube.com/watch?v=nAg-ZmW0NGA&t=144s.
4. Глинський Я.М. Інформатика. Практикум з інформаційних технологій. “Підручники і посібники”, Тернопіль, 2014.
References: 1. Hlynskyi Ya.M. Osnovy kompiuternoi matematyky dlia studentiv ekonomichnykh spetsialnostei/ Ya.M. Hlynskyi, V.A. Riazhska// Trynadtsiata vidkryta naukova konferentsiia IMFN: Zbirnyk materialiv, m. Lviv, 28-30 bereznia 2017 y, Lviv, 2017, P. 125-126.
2. Mathcad, https://uk.wikipedia.org/wiki/Mathcad.
3.Iaroslav Hlinskii. MicrosoftMathematics, https://www.youtube.com/watch?v=nAg-ZmW0NGA&t=144s.
4. Hlynskyi Ya.M. Informatyka. Praktykum z informatsiinykh tekhnolohii. "Pidruchnyky i posibnyky", Ternopil, 2014.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.