Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39731
Назва: Інформаційно-інноваційні технологій й формування креативно-інтелектуального потенціалу
Автори: Легомінова, Світлана
Приналежність: Державний університет телекомунікацій
Бібліографічний опис: Легомінова С. Інформаційно-інноваційні технологій й формування креативно-інтелектуального потенціалу / Світлана Легомінова // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 70–73.
Bibliographic description: Lehominova S. Informatsiino-innovatsiini tekhnolohii y formuvannia kreatyvno-intelektualnoho potentsialu, Svitlana Lehominova, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 70–73.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 004.9
330.341
Теми: креативно-інтелектуальний потенціал
інтернет
інновації
creative-intellectual potential
internet
innovations
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 70-73
Початкова сторінка: 70
Кінцева сторінка: 73
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто інформаційно-інноваційні технології як основний імператив формування креативно-інтелектуального потенціалу. Розкрито необхідність використання глобальної мережі Інтернет, як інструменту набуття та дифузії знань.
In the article information-innovation technologies are considered as the main imperative of formation of creative-intellectual potential. The necessity of using the global Internet as a tool for acquiring and diffusing knowledge is disclosed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39731
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© Світлана Легомінова, 2017
Перелік літератури: 1. Поручник А. М. Інноваційний потенціал України та його реалізація в міжнародному науково-технічному співробітництві / А. М. Поручник // Науковий збірник КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2004. – С. 94 – 117
2. Згуровський М. Сценарії розвитку України: «борговий зашморг» чи «інноваційний розвиток»? / М. Згуровський // Незалежний культурологічний часопис «Ї» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ji-magazine.lviv.ua
3. Недашківський О. Л. Інтернет – нове світове телекомунікаційне середовище // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2017. – №2(55). – С. 45-50.
References: 1. Poruchnyk A. M. Innovatsiinyi potentsial Ukrainy ta yoho realizatsiia v mizhnarodnomu naukovo-tekhnichnomu spivrobitnytstvi, A. M. Poruchnyk, Naukovyi zbirnyk KNEU, K. : KNEU, 2004, P. 94 – 117
2. Zghurovskyi M. Stsenarii rozvytku Ukrainy: "borhovyi zashmorh" chy "innovatsiinyi rozvytok"?, M. Zghurovskyi, Nezalezhnyi kulturolohichnyi chasopys "Yi" [Electronic resource], Access mode : www.ji-magazine.lviv.ua
3. Nedashkivskyi O. L. Internet – nove svitove telekomunikatsiine seredovyshche, Telekomunikatsiini ta informatsiini tekhnolohii, 2017, No 2(55), P. 45-50.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.