Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39730
Назва: Розвиток онлайн-платформи для управління науковими конференціями та періодикою Львівської політехніки
Автори: Березко, Олександр
Ковалик, Лілія
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Березко О. Розвиток онлайн-платформи для управління науковими конференціями та періодикою Львівської політехніки / Олександр Березко, Лілія Ковалик // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 66–70.
Bibliographic description: Berezko O. Rozvytok onlain-platformy dlia upravlinnia naukovymy konferentsiiamy ta periodykoiu Lvivskoi politekhniky, Oleksandr Berezko, Liliia Kovalyk, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 66–70.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 004.9
Теми: веб-сайт
науковий журнал
наукова конференція
система управління конференціями
website
research journal
academic conference
conference management system
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 66-70
Початкова сторінка: 66
Кінцева сторінка: 70
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано онлайн-систему управління науковими журналами та конференціями Львівської політехніки, що адаптована до потреб користувачів та сучасних тенденцій розвитку інформаційних технологій. Запропоновано концепцію подальшого розвитку системи.
We consider an online conference and journal management platform of Lviv Polytechnic National University, which is adapted to the needs of users as well as the current trends of information technologies development. We propose the concept of the further development of this system.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39730
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© Березко О.Л., Ковалик Л.П., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.ubicc.org/files/pdf/695_695.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPIVNZ_2014_803_5
http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2016_1_34
Перелік літератури: 1. Azzeh F., Mimi H., Aldahoud A., Awad K. Cmas: an online conference management and archiving system [Electronic resource] / F.Azzeh, H.Mimi, A.Aldahoud, K.Awad // Ubiquitous Computing and Communication Journal – 15.10.2017. – Mode of access: WWW/URL: http://www.ubicc.org/files/pdf/695_695.pdf
2. Березко О. Л. Концепція створення веб-сайта Національного університету - Львівська політехніка // О.Л. Березко, А.М. Пелещишин, П.І. Жежнич // Вісник Національного університету – Львівська політехніка – 2012. – №731. – С. 57-65.
3. Березко О. Система інформаційного менеджменту наукових журналів та конференцій Львівської політехніки / О. Л. Березко, В. С. Ткаченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформатизація вищого навчального закладу. – 2014. – № 803. – С. 17-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPIVNZ_2014_803_5
4. Женченко М.І. Нова модель рецензування наукових публікацій у цифровому середовищі / М. І. Женченко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2016. — № 1. — С. 169-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2016_1_34
References: 1. Azzeh F., Mimi H., Aldahoud A., Awad K. Cmas: an online conference management and archiving system [Electronic resource], F.Azzeh, H.Mimi, A.Aldahoud, K.Awad, Ubiquitous Computing and Communication Journal – 15.10.2017, Mode of access: WWW/URL: http://www.ubicc.org/files/pdf/695_695.pdf
2. Berezko O. L. Kontseptsiia stvorennia veb-saita Natsionalnoho universytetu - Lvivska politekhnika, O.L. Berezko, A.M. Peleshchyshyn, P.I. Zhezhnych, Visnyk Natsionalnoho universytetu – Lvivska politekhnika – 2012, No 731, P. 57-65.
3. Berezko O. Systema informatsiinoho menedzhmentu naukovykh zhurnaliv ta konferentsii Lvivskoi politekhniky, O. L. Berezko, V. S. Tkachenko, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Informatyzatsiia vyshchoho navchalnoho zakladu, 2014, No 803, P. 17-22, Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPIVNZ_2014_803_5
4. Zhenchenko M.I. Nova model retsenzuvannia naukovykh publikatsii u tsyfrovomu seredovyshchi, M. I. Zhenchenko, Derzhava ta rehiony. Seriia : Sotsialni komunikatsii, 2016, No 1, P. 169-172, Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2016_1_34
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.