Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39729
Назва: Наукова е-конференція як інструмент розвитку професійних і особистісних компетентностей студентів університету
Автори: Глазунова, Олена
Кузьмінська, Олена
Волошина, Тетяна
Приналежність: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Бібліографічний опис: Глазунова О. Наукова е-конференція як інструмент розвитку професійних і особистісних компетентностей студентів університету / Олена Глазунова, Олена Кузьмінська, Тетяна Волошина // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 61–66.
Bibliographic description: Hlazunova O. Naukova e-konferentsiia yak instrument rozvytku profesiinykh i osobystisnykh kompetentnostei studentiv universytetu, Olena Hlazunova, Olena Kuzminska, Tetiana Voloshyna, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 61–66.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 378
303.8 (004)
Теми: е-конференція
професійні навички
особистісні навички
e-conference
hard skills
soft skills
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 61-66
Початкова сторінка: 61
Кінцева сторінка: 66
Короткий огляд (реферат): В статті розглянуто компетентнісний підхід до формування та розвитку професійних і особистісних компетентностей студентів університету засобами наукових е-конференцій. Встановлено відповідність сформованих компетентностей стандарту ISTE2016 для студентів. Проаналізовано етапи виконання компетентнісного завдання з підготовки е-публікації та виступу учасника конференції. Запропоновано індикатори розвитку відповідних професійних і особистісних компетентностей студентів на різних етапах виконання завдання. Обґрунтовано ефективність застосування наукових е-конференцій, як інструменту розвитку професійних і особистісних компетентностей студентів.
The article deals with the competence approach to the formation and development of professional and personal competencies of university students by means of scientific e-conferences. Established compliance of the developed competencies of the standard ISTE2016 for students. The stages of fulfillment of the competence task for preparation of e-publication and speeches of the participant of the conference are analyzed. The indicators of development of the corresponding professional and personal competencies of students at different stages of the task are suggested. The efficiency of application of scientific e-conferences as an instrument of development of professional and personal competencies of students is substantiated.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39729
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© Олена Глазунова, Олена Кузьмінська, Тетяна Волошина, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.voced.edu.au/content/ngv%3A9408
http://www.unideusto.org/tuning
http://journals.uran.ua/tarp/article/viewFile/108802/104741
http://www.iste.org/standards/standards/for-students
Перелік літератури: 1. DeSeCo. Definition and Selection of Competencies. Theoretical and Conceptual Foundations (DESECO). Strategy Paper on Key Competencies. An Overarching Frame of Reference for an Assessment and Research Program – OECD (Draft), 2002. [Електронний ресурс]. Доступно:http://www.voced.edu.au/content/ngv%3A9408. Дата звернення: Листопад 12, 2014.
2. Tuning, Educational Structures in Europe [Електронний ресурс] // Learning outcomes. Competences. Methodology, 2001–2009. Доступно: www. http://www.unideusto.org/tuning. Дата звернення: Листопад 12, 2014.
3. Кузьмін О. Є., Жук Л. В. “Дослідження наукової діяльності у вищих навчальних закладах: планування, організування, контролювання, регулювання”. [Електронний ресурс]. Доступно: http://journals.uran.ua/tarp/article/viewFile/108802/104741. Дата звернення: Листопад 12, 2014.
4. ISTE standards for students. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.iste.org/standards/standards/for-students. Дата звернення: Листопад 12, 2014.
References: 1. DeSeCo. Definition and Selection of Competencies. Theoretical and Conceptual Foundations (DESECO). Strategy Paper on Key Competencies. An Overarching Frame of Reference for an Assessment and Research Program – OECD (Draft), 2002. [Electronic resource]. Dostupno:http://www.voced.edu.au/content/ngv%3A9408. Date of appeal: Listopad 12, 2014.
2. Tuning, Educational Structures in Europe [Electronic resource], Learning outcomes. Competences. Methodology, 2001–2009. Dostupno: www. http://www.unideusto.org/tuning. Date of appeal: Listopad 12, 2014.
3. Kuzmin O. Ye., Zhuk L. V. "Doslidzhennia naukovoi diialnosti u vyshchykh navchalnykh zakladakh: planuvannia, orhanizuvannia, kontroliuvannia, rehuliuvannia". [Electronic resource]. Dostupno: http://journals.uran.ua/tarp/article/viewFile/108802/104741. Date of appeal: Lystopad 12, 2014.
4. ISTE standards for students. [Electronic resource]. Dostupno: http://www.iste.org/standards/standards/for-students. Date of appeal: Listopad 12, 2014.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.