Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39728
Назва: Управління компетенціями в MOODLE
Автори: Каук, Віктор
Гребенюк, В’ячеслав
Шкіль, Олександр
Водяницький, Дмитро
Приналежність: Харківський національний університет радіоелектроніки
Бібліографічний опис: Управління компетенціями в MOODLE / Віктор Каук, В’ячеслав Гребенюк, Олександр Шкіль, Дмитро Водяницький // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 56–61.
Bibliographic description: Upravlinnia kompetentsiiamy v MOODLE, Viktor Kauk, Viacheslav Hrebeniuk, Oleksandr Shkil, Dmytro Vodianytskyi, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 56–61.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 378.14
Теми: компетенція
дистанційне навчання
компетентнісний підхід
мотивація
дерево компетенцій
competence
distance learning
competency approach
motivation
tree of competencies
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 56-61
Початкова сторінка: 56
Кінцева сторінка: 61
Короткий огляд (реферат): У статті були розглянуті основні поняття та моделі компетенцій, а також особливості управління ними у системі Moodle. Проводиться обґрунтування актуальності використовування компетентнісного підходу у навчанні студентів через систему Moodle. Основний наголос зроблений на особливості компетентнісного підходу із використанням дистанційних технологій навчання.
In this article, the main concepts, features and models of competencies in managing them in Moodle system were considered. The substantiation of the relevance of the use of the competent approach in teaching students through the Moodle system is conducted. The main emphasis is on the peculiarities of a competent approach with the use of distance learning technologies.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39728
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© Віктор Каук, В’ячеслав Гребенюк, Олександр Шкіль, Дмитро Водяницький 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011
http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-ministerstva/proekti-standartiv-vishhoyi-osviti.html
Перелік літератури: 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» [Електронний ресурс] – Режим доступу : www / URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011. – Загол. з екрану.
2. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації / авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / за ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.
3. Проекти освітніх програм [Електронний ресурс] – Режим доступу : www / URL: http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-ministerstva/proekti-standartiv-vishhoyi-osviti.html – Загол. з екрану.
References: 1. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 lystopada 2011 y. No 1341 "Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii" [Electronic resource] – Access mode : www, URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011, Zahol. z ekranu.
2. Rozroblennia osvitnikh prohram: metodychni rekomendatsii, avt., V.M. Zakharchenko, V.I. Luhovyi, Yu.M. Rashkevych, Zh.V. Talanova, ed. V.H. Kremenia, K. : DP "NVTs "Priorytety", 2014, 120 p.
3. Proekty osvitnikh prohram [Electronic resource] – Access mode : www, URL: http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-ministerstva/proekti-standartiv-vishhoyi-osviti.html – Zahol. z ekranu.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.