Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39158
Title: The use of unmanned aerial vehicles for estimation estimating the market real real-estate value
Other Titles: Застосування безпілотних літальних апаратів для оцінювання ринкової вартості нерухомості
Authors: Hubar, Yu.
Bibliographic description (Ukraine): Hubar Yu. The use of unmanned aerial vehicles for estimation estimating the market real real-estate value / Yu. Hubar // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – Випуск 84. – С. 76–89. – Bibliography: c. 87–88.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: UAV
estimation of the real estate
distance sensing
aerial photography
безпілотні літальні апарати
оцінка нерухомості
дистанційне зондування землі
аерознімання
Abstract: The Purpose. The problem of applying unmanned aerial vehicles for real estate estimating estimations has become important with the development of modern methods of distance sensing of residential areas. For several decades aerial photography has been an effective tool for performing geodetic survey, geophysical studies and various types of monitoring. Modern technology used in creating topographic and cadastral plans is based on using digital data of aerial photography [Burshtynska H., Stankewych S., 2013]. However, the cost of airplanes and helicopters used in applying the local large-scale survey is the alternative solution is applying unmanned aerial vehicles (UAVs) for real estate estimation. The Methodology. The methodology is based on the necessity of utilizing UAVs for estimation of the market real estate value. Creating large-scale plans of rural areas on the basis of data obtained from UAVs is required for projecting gain plans [Glotov V., Korduba Yu., 2011; Glotov V., Gunina A., 2014]. This is related to the land accounting and setting boundaries in a particular region. UAV aerial photography has additional advantages in comparison with traditional and space photography. The Results. The investigations show the importance of UAV application for real estate estimation. The course of using UAVs is to obtain photos with certain characteristics. Aerial photography is known as a distance sensing technology and economically justified method of collecting spatial information, as the basis for creating cadastral plans and maps, three-dimensional models of the relief and the territory [Glotov V., Tserklevych A. et al., 2014]. It can also be used for estimation of the market value of real estate. Scientific Innovation. The research connected to the use of UAVs for estimation the market of the real estate value has been done for the first time. Theis article proves that at the time of collection and analysis of basic data in order to improve the quality of raw materials reliability, as well as for rapid and precise geometric characteristics of the studied object and selecting similar objects to the estimative that unmanned aerial devices should be used. The Practical Significance. The UAV application for the estimation of market real estate value is of high economic efficiency. As the result the determination of geometric characteristics is cheaper compared to traditional surveying methods. UAV photography has additional advantages in comparison to traditional methods, particularly the possibility of obtaining high accuracy images (one point per centimeters) in the territory. It gives the possibility to make detailed photos of small objects and small areas when there is no value or technical possibility to do it by using other methods, as in urban conditions. The other advantages of UAV photography are its mobility; high efficiency; and the environmental purity of flights. Мета. Упродовж розвитку сучасних методів дистанційного зондування території населених пунктів актуальності набуває проблема застосування безпілотних літальних апаратів для оцінювання нерухомості. Аерознімання вже протягом кількох десятиліть є ефективним інструментом для виконання геодезичних робіт, геофізичних досліджень та проведення різних видів моніторингів. Сучасні технології створення топографічних та кадастрових планів грунтуються саме на використанні матеріалів цифрового аерознімання [Бурштинська X., Станкевич С., 2013]. Однак собівартість застосування літаків та гелікоптерів для локального великомасштабного знімання на порядок вища і тому альтернативним рішенням є використання БПЛА для оцінювання нерухомості. Методика. Методика грунтується на необхідності використання БПЛА для оцінювання ринкової вартості нерухомості. Створення великомасштабних планів сільських населених пунктів на основі даних, отриманих за допомогою БПЛА, необхідне для проектування генеральних планів [Глотов В., Кордуба Ю., 2011; Глотов В., Гуніна А., 2014]. А це, своєю чергою, пов’язано із обліком земель та встановленням меж у певному регіоні, а також необхідності оцінювання ринкової вартості нерухомості. Безпілотні літальні апарати широко використовують для аерознімання, оскільки є недорогою альтернативою традиційному зніманню з літаків, гелікоптерів, мотодельтапланів та супутників. Крім високої економічної ефективності, тобто здешевлення в десятки разів БПЛА, мають додаткові переваги порівняно з традиційним аеро- та космічним зніманням. Результати. Виконані дослідження доводять важливість застосування БПЛА в оцінці нерухомості. Мета використання БПЛА полягає у отриманні зображень території із заданими характеристиками. Відомо, що аерознімання, як вид дистанційного зондування землі економічно і технологічно виправданий спосіб збору просторової інформації, основа для створення кадастрових планів і карт, тривимірних моделей рельєфу і місцевості [Глотов В., Церклевич А. та ін., 2014]. І також повинна використовуватися для оцінювання ринкової вартості нерухомості. Наукова новизна. Вперше виконано дослідження пов’язані із можливістю використання БПЛА для оцінювання ринкової вартості нерухомості. В статті доведено, що на етапі збору та аналізу вихідних даних з метою підвищення якості на надійності вихідних матеріалів, а також з метою швидкого і точного встановлення геометричних характеристик об’єкта дослідження і вибору подібних об’єктів до об’єкта оцінювання доцільно використовувати безпілотні літальні апарати. Доведено, що безпілотні літальні апарати є недорогою альтернативою традиційному зніманню з літаків, гелікоптерів, мотодельтапланів та супутників, а також використанню наземних методів. Практична значущість. Використання БПЛА для оцінювальної діяльності має досить високу економічну ефективності, а саме здешевить визначення геометричних характеристик об’єкта оцінки в десятки разів порівняно з традиційними геодезичними методами. БПЛА мають додаткові переваги порівняно з традиційним зніманням, а саме: можливість отримання надвисокого розрізнення (одиниці й десяті сантиметра) на місцевості; можливість детального знімання невеликих об’єктів і малих ділянок там, де це цілком не рентабельно або технічно неможливо зробити іншими способами, наприклад, в умовах міської забудови; мобільність; висока оперативність; екологічна чистота польотів.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39158
Content type: Article
Appears in Collections:Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2016. – Випуск 84

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-76-89.pdf419,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.