Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38979
Tytuł: Моделювання залишкового напруженого стану при двосторонньому виконанні кільцевих швів зварних стиків труб
Authors: Дзюбик, А. Р.
Cytat: Дзюбик А. Р. Моделювання залишкового напруженого стану при двосторонньому виконанні кільцевих швів зварних стиків труб / А. Р. Дзюбик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2003. – № 483 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – С. 48–53. – Бібліографія: 6 назв.
Data wydania: 2003
Wydawca: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract: Запропоновано у вигляді інтегрального представлення математичну модель експериментально-розрахункового методу, яка дає змогу враховувати особливості формування поля напружень при двосторонньому виконанні кільцевих швів зварних стиків труб. Запропоновано функціональні залежності величини залишкових пластичних деформацій від відстані до осі шва вздовж твірної труби та за 'її товщиною. Досліджено напружений стан у зварному з’єднанні. A mathematical model of experimental-computation method, which enables to take into account features of forming a field of tensions in case of bilateral implementation of circular stitches of welded joints of pipes is offered as integral presentation. Functional to dependence sizes of remaining plastic deformations are offered from distance to the stitch axis along the generatrix pipe and after its thickness. A tense state is explored in the welded halving.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38979
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2003. – № 483

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
8_48-53.pdf150,72 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi