Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38185
Title: Застосування 3D технологій в реалізації якісно-орієнтованого освітнього процесу підготовки рятувальників
Authors: Придатко, Олександр
Мартин, Євген
Ренкас, Андрій
Bibliographic description (Ukraine): Придатко О. Застосування 3D технологій в реалізації якісно-орієнтованого освітнього процесу підготовки рятувальників / Олександр Придатко, Євген Мартин, Андрій Ренкас // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 8-ої Науково-практичної конференції, 22–24 листопада 2016 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016. – С. 138–144. – Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Keywords: 3D технологій навчання
підготовка рятувальника
освітнє середовище
3D technology training
fire-rescue training
educational environment
Abstract: В роботі описано особливості застосування розроблених 3D інтерактивних технологій навчання в процесі підготовки рятувальників. Висвітлено послідовність реалізації освітнього процесу та місця в цьому процесі 3D технологій навчання шляхом побудови структурно-логічної схеми у вигляді графа можливих станів системи. Маршрути переходу між можливими станами освітнього середовища та місця 3D технологій навчання в цьому процесі подано у вигляді матриць суміжності та інцидентності. This paper describes the features of the developed 3D technology training to prepare rescuers. The article deals with sequence of execution the educational process. The article deals with place of 3D technology in the educational process by constructing a structural logic architecture. The logical circuit is constructed as a graph of possible states of the system. Routes transition between states of the system and place 3D technology training is depicted as a matrices.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38185
Content type: Article
Appears in Collections:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2016 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_138_144.pdf2,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.