Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38175
Title: Застосування інформаційних технологій для підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів в галузі технічного регулювання та інженерії якості
Authors: Гоц, Наталія
Паракуда, Василь
Микийчук, Микола
Bibliographic description (Ukraine): Гоц Н. Застосування інформаційних технологій для підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів в галузі технічного регулювання та інженерії якості / Наталія Гоц, Василь Паракуда, Микола Микийчук // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 8-ої Науково-практичної конференції, 22–24 листопада 2016 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016. – С. 84–89. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Keywords: підвищення кваліфікації
технічне регулювання
інженерія якості
professional training
technical regulations
quality engineering
Abstract: Авторами обґрунтовано доцільність застосування інформаційних технологій в процесі організації навчань та семінарів з підвищення кваліфікації, перепідготовки та стажування фахівців в галузі технічного регулювання та інженерії якості. Показано переваги застосування інформаційних технологій на основі модульного об'єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища Moodle та інших програмних засобів для формування інтерактивної бази інформації з технічного регулювання та інженерії якості. The expediency of using information technology in the organization process of training and workshops (seminars) for advanced training, retraining and internship of specialists in the field of technical regulation and quality engineering is substantiated by the authors. The application benefits of information technology based on the modular object-oriented dynamic learning environment Moodle and other software for creation interactive information database of technical regulations and quality engineering are shown.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38175
Content type: Article
Appears in Collections:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2016 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_84_89.pdf1,95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.