Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38172
Title: Розвиток Софт Скілз у майбутніх фахівців з інформаційних технологій засобами гібридного інформаційно-освітнього середовища універитету
Authors: Глазунова, Олена
Волошина, Тетяна
Bibliographic description (Ukraine): Глазунова О. Розвиток Софт Скілз у майбутніх фахівців з інформаційних технологій засобами гібридного інформаційно-освітнього середовища універитету / Олена Глазунова, Тетяна Волошина // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 8-ої Науково-практичної конференції, 22–24 листопада 2016 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016. – С. 61–69. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Keywords: гібридне хмаро орієнтоване освітнє середовище
Софт Скілз
хмарні технології
hybrid cloud-oriented educational environment
Soft Skills
cloud technology
Abstract: Стаття присвячена проблемі створення та використання гібридного хмаро орієнтованого середовища для навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій у вищих навчальних закладах. Вирішується завдання проектування та створення середовища використання якого дасть можливість забезпечити ефективний розвиток професійних компетентностей студентів ІТ спеціальностей, а також, навичок софт скілз. The article devoted to the creation and use of hybrid cloud-based environment for the training of future professionals in higher education. Solve the problem of designing and creating an environment of use which will provide effective development of professional competencies of students of IT specialties and Soft Skills.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38172
Content type: Article
Appears in Collections:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2016 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_61_69.pdf3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.