Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38168
Title: Психолого-педагогічні особливості навчання прививченні дисциплін з комп’ютерним забезпеченням
Authors: Вінтюк, Юрій
Bibliographic description (Ukraine): Вінтюк Ю. Психолого-педагогічні особливості навчання прививченні дисциплін з комп’ютерним забезпеченням / Юрій Вінтюк // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 8-ої Науково-практичної конференції, 22–24 листопада 2016 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016. – С. 43–48. – Бібліографія: 6 назв.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Keywords: інформаційно-комп’ютерні технології
психолого-педагогічні особливості
навчальний процес
information-computer technologies
psychological and pedagogical peculiarities
educational process
Abstract: Розглянуті психолого-педагогічні особливості навчального процесу з застосуванням ІКТ, в умовах сучасної вищої школи. Здійснений огляд літературних джерел на дану тему, у результаті з’ясовані як переваги, так і недоліки навчального процесу використання сучасних інформаційних і мультимедійних технологій. Наведені результати власного дослідження особливостей навчання із застосуванням ІКТ. Psychological and pedagogical peculiarities of the educational process with the use of ICT in modern higher education are considered. An overview of the literature on the subject is made, as a result both advantages and disadvantages of the educational process and use of modern multimedia information technologies are found out. The results of the personal research study peculiarities with the use of ICT are given.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38168
Content type: Article
Appears in Collections:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2016 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_43_48.pdf2,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.