Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38166
Title: Особливості формування тестових завдань з дисциплін, які передбачають взаємодію програмних та апаратних засобів
Authors: Бондарєв, Андрій
Мащак, Андрій
Bibliographic description (Ukraine): Бондарєв А. Особливості формування тестових завдань з дисциплін, які передбачають взаємодію програмних та апаратних засобів / Андрій Бондарєв, Андрій Мащак // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 8-ої Науково-практичної конференції, 22–24 листопада 2016 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016. – С. 32–37. – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Keywords: віртуальне навчальне середовище
вбудовані системи
тести
virtual learning environment
embedded system
tests
Abstract: У роботі наведено дані про розроблену авторську методику формування тестових завдань, яка поєднує функціональну спрямованість тестів та зберігає їх відносну простоту. Наведені також приклади тестів, які застосовують у розробці програмно-апаратних засобів. The paper shows the methodology developed by the author's formation tests, which combines functional orientation tests and keeping their relative simplicity. These examples of tests that are used in the development of Programmable Systemon-Chip.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38166
Content type: Article
Appears in Collections:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2016 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_32_37.pdf2,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.