Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38164
Title: Підвищення продуктивності Lms Moodle шляхом використання пакетів SCORM
Authors: Анохін, Віктор
Bibliographic description (Ukraine): Анохін В. Підвищення продуктивності Lms Moodle шляхом використання пакетів SCORM / Віктор Анохін // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 8-ої Науково-практичної конференції, 22–24 листопада 2016 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016. – С. 23–29. – Бібліографія: 2 назви.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Keywords: lms Moodle
scorm
Adobe Captivate
електронне навчання
lms Moodle
scorm
Adobe Captivate
electronic education
Abstract: В роботі розглянуті можливості з організації навчання при інтегруванні в lms Moodle scorm-сумісних навчальних модулів, деякі програмні середовища для їх розробки та приклади їх використання. This paper describes the possibilities of organizing the training in the integration in lms Moodle scorm-compliant training modules, some software environment for their development and examples of their use.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38164
Content type: Article
Appears in Collections:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2016 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_23_29.pdf2,94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.