Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38161
Title: Розвиток дистанційних засобів навчання у Львівській політехніці
Authors: Федасюк, Дмитро
Озірковський, Леонід
Bibliographic description (Ukraine): Федасюк Д. Розвиток дистанційних засобів навчання у Львівській політехніці / Дмитро Федасюк, Леонід Озірковський // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 8-ої Науково-практичної конференції, 22–24 листопада 2016 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016. – С. 6–12. – Бібліографія: 11 назв.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Keywords: дистанційне навчання
системи електронного навчання
distance education
learning management system
Abstract: В статті представлено розроблення та впровадження високотехнологічного інформаційного середовища, яке суттєво збільшить різноманітність форм одержання знань та умінь, необхідних для ефективної професійної та соціальної діяльності майбутніх фахівців. В даній роботі представлено особливості розробки та впровадження такого середовища з врахуванням не тільки чисто технічних та педагогічних аспектів і специфіки навчального закладу, а й з точки зору забезпечення сталого розвитку на невідворотності досягнення результату. The paper presents the development and implementation of high-tech environment that will significantly increase the diversity of obtaining knowledgе and skills necessary for effective professional and social activities for future professionals. This paper presents the features of the development and implementation of such an environment, taking into account not only the purely technical and educational aspects and the specific institution, but also in terms of sustainable development to achieve certainty of outcome.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38161
Content type: Article
Appears in Collections:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2016 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_6_12.pdf2,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.