Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38156
Title: Віртуальне інноваційне середовище як засіб підтримки підприємництва IT-студентів
Authors: Федасюк, Дмитро
Сердюк, Павло
Яковина, Віталій
Жежнич, Павло
Bibliographic description (Ukraine): Віртуальне інноваційне середовище як засіб підтримки підприємництва IT-студентів / Дмитро Федасюк, Павло Сердюк, Віталій Яковина, Павло Жежнич // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 6-ої Науково-практичної конференції, 18–20 листопада 2014 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 190–195. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: інновації
підприємництво
TEMPUS
innovation
entrepreneurship
TEMPUS
Abstract: Розвиток сучасного постіндустріального суспільства, ставить нові задачі до змісту та форми підготовки сучасних ІТ фахівців. Підвищення якості підготовки ІТ фахівців України в галузі підприємництва та інновацій є метою міжнародного проекту NEFESIE, що виконується за програмою TEMPUS. Однією з задач цього проекту є розвиток співпраці за моделлю компанії-університет-студенти. Один із засобів, що допоможе наблизити проект до цілі – портал, який повинен забезпечити віртуальну інфраструктуру та механізми, що підтримують передачу знань між студентами, їхню взаємодію з університетами та компаніями, а також інформаційно-просвітницькі кампанії, служби підтримки та навчання. The development of modern industrial society, a new challenge to the content and form of training today's IT professionals. Improvement the quality of IT experts Ukraine in entrepreneurship and innovation is the goal of the international project NEFESIE, performed by the program TEMPUS. One of the tasks of this project is to develop a model of cooperation for company-university students. One way to help bring the project to the target - the portal that should provide a virtual infrastructure and mechanisms that support the transfer of knowledge between students and their cooperation with universities and companies, and public awareness campaigns, customer support and training.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38156
Content type: Article
Appears in Collections:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2014 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43_190_195.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.