Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38155
Title: Підготовка фахівців спеціальності «Інформаційні мережі зв’язку» з використанням віртуального навчального середовища компанії Cisco
Authors: Климаш, Михайло Миколайович
Стрихалюк, Богдан Михайлович
Костів, Орест Любомирович
Bibliographic description (Ukraine): Климаш М. М. Підготовка фахівців спеціальності «Інформаційні мережі зв’язку» з використанням віртуального навчального середовища компанії Cisco / Михайло Миколайович Климаш, Богдан Михайлович Стрихалюк, Орест Любомирович Костів // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 6-ої Науково-практичної конференції, 18–20 листопада 2014 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 184–190. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: локальна мережева академія Cisco
віртуальне навчальне середовище
інтеграція у навчальні плани підготовки бакалаврів за напрямом «Телекомунікації»
Cisco Academy
virtual learning environment
integration into the learning plans for bachelors in "Telecommunications"
Abstract: В роботі наведено інтеграцію курсів локальної мережевої академії Cisco у навчальні плани підготовки бакалаврів за напрямом «Телекомунікації» та фахівців спеціальності «Інформаційні мережі зв’язку». Проаналізовано доцільність використання віртуального навчального середовища компаніії Cisco при вивченні дисциплін «Телекомунікаційні та інформаційні мережі» для студентів напрямку підготовки «Телекомунікації». The paper depicts the integration process of Cisco academy curriculum into the learning plans of bachelor degree courses in Telecommunications and master degree courses in Information and communication networks. The utilization advisability of Cisco virtual learning environment had been analyzed for studying the course "Telecommunication and information networks", which is recommended for students of bachelor degree in Telecommunications.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38155
Content type: Article
Appears in Collections:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2014 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42_184_190.pdf1,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.