Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38146
Title: Створення індивідуального інформаційного простору для навчання студента правника
Authors: Іванов, С. М.
Карасюк, В. В.
Глинянський, С. В.
Bibliographic description (Ukraine): Іванов С. М. Створення індивідуального інформаційного простору для навчання студента правника / С. М. Іванов, В. В. Карасюк, С. В. Глинянський // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 6-ої Науково-практичної конференції, 18–20 листопада 2014 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 150–155. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: індивідуальний освітній простір
правова інформація
хмарові сервіси
навчальний електронний інформаційний комплекс
Personal Learning Environment
legal information
cloud services
digital learning informational complex
Abstract: У статті викладені результати дослідження особливостей формування індивідуального освітнього інформаційного середовища. Проаналізовані компоненти освітнього середовища. Сформульований висновок, що LMS Moodle, комунікаційні послуги мережі, хмарові сервіси, автоматизований бібліотечний комплекс та інші інформаційні служби є складовими інтеграції різноманітних інформаційних ресурсів у єдину систему. Визначені напрямки подальшого вдосконалення структури інформаційного наповнення освітнього середовища правознавця. The article describes the research results of the Personal Learning Environment (PLE) formation features. There are analyzed components of PLE in the article. The conclusion of the article is that LMS Moodle, communication network services, cloud services, automated library complex and other informational services are the integration part of the different informational resources into whole system. There are also defined directions for further development of the lawyer students’ PLE informational content’s structure in this article.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38146
Content type: Article
Appears in Collections:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2014 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_150_155.pdf927,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.