Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38145
Title: Оцінювання можливостей студента при виборі фаху
Authors: Федорчук, Є. Н.
Личковський, Е. І.
Bibliographic description (Ukraine): Федорчук Є. Н. Оцінювання можливостей студента при виборі фаху / Є. Н. Федорчук, Е. І. Личковський // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 6-ої Науково-практичної конференції, 18–20 листопада 2014 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 147–149. – Бібліографія: 2 назви.
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: модель оцінювання
нечітке відношення
нечітка множина
алгоритм композиції max-min
model evaluation
fuzzy relation
fuzzy set
the algorithm tracks max-min
Abstract: Розглянуто підхід до оцінювання можливостей задачі вибору фаху. Запропоновано моделі оцінювання на основі бінарних нечітких відношень. Запропонована методика оцінювання вибору фаху за допомогою алгоритму max-min. Наведено чисельні результати. The approach to evaluation capacity problem choosing a specialty. A evaluation model based on fuzzy binary relations. The technique of evaluating choice of profession using the algorithm max-min.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38145
Content type: Article
Appears in Collections:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2014 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_147_149.pdf697,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.