Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/378
Title: Застовування вейвлет-перетворення сигналів локації у доплерівських пристрояв охоринних систем
Authors: Тишик, І. Я.
Совин, Я. Р.
Bibliographic description (Ukraine): Тишик І. Я. Застовування вейвлет-перетворення сигналів локації у доплерівських пристрояв охоринних систем / І. Я. Тишик, Я. Р. Совин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 608 : Автоматика, вимірювання та керування. – С. 100–104. – Бібліографія: 12 назв.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Запропоновано здійснювати оброблення прийнятого радіоімпульсу локації методом вейвлет-перетворення з метою покращаного оцінювання статичних і динамічних характеристик рухомих об’єктів. Наведено та проаналізовано результати моделювання оброблення радіоімпульсу локації вейвлет-перетворенням та на основі методу віконного перетворення Фур’є. The received RF pulse processing in based on technique wavelet transform is proposed with purpose the improvement of estimation accuracy for static and dynamic characteristic of motion objects. The results of design RF pulse processing are resulted and analyzis in based on technique wavelet transform and based on technique windowed Fourier transform.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/378
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматика, вимірювання та керування. – 2008. – №608

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf186,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.