Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-100 of 111 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Technical Report2009Кінетичні закономірності реакції диспропорціонування етилакролеїну в присутності етилалілату алюмініюРоманюк, Г. В.; Коваль, З. М.; Романюк, О. М.
Technical Report2009Математичне моделювання впливу електрон-іонної взаємодії на електронну густину простих металівКостробій, П. П.; Маркович, Б. М.; Казановська, О. З.
Technical Report2009Ефективна константа швидкості реакції епоксидування в присутності гомогенного каталізатора на основі W2В5Петренкова, Т. М.
Technical Report2009Спектральні властивості багатоточкової задачі для бігармонічного рівнянняБаранецький, Я. О.
Technical Report2009Вивчення основних характеристик досліджуваних гідрофобізаторів та наповнювачів кетгуту на основі дисперсії мінеральних частинок епоксидів вищих жирних кислотПодоба, Ю. Б.; Новіков, В. П.; Олійник, Л. П.
Technical Report2009Системне моделювання сфер виробництва та споживання при використанні імпортованих енергоресурсів (газ, нафта, вугілля)Гайдучок, О. В.
Technical Report2009Інтегральні рівняння плоскої задачі теорії пружності для спаяних різнорідних півплощин з тріщинамиЗашкільняк, І. М.; Гошко, Л. В.; Зеленяк, В. М.
Technical Report2009Достатні умови збіжності неперервної процедури стохастичної оптимізаціїЧабанюк, Я. М.; Будз, І. С.; Хімка, У. Т.; Гошко, З. О.
Technical Report2009Квазімонотонність Т. Важевського в теорії лінійних інтегральних нерівностейОбшта, А. Ф.; Шувар, Б. А.
Technical Report2009Підсумовування розбіжних степеневих рядівСухорольський, М. А.; Барвінський, А. Ф.; Орищин, О. Г.
Technical Report2009Визначення термонапруженого стану електропровідного шару з плоскопаралельними границями за гармонійно-неоднорідної нестаціонарної електромагнітної діїМусій, Р. С.; Гошко, Л. В.; Стасюк, Г. Б.; Гіссовська, Н. Б.; Дудник, О. М.
Technical Report2009Аналіз впливу структурних змін в емісіях парникових газів на загальну невизначеність результатів інвентаризаціїЛесів, М. Ю.
Technical Report2009Створення перспективних зображень об’єктів в AutoCAD за допомогою ізометричних представленьТопчій, В. І.; Черевко, І. Г.
Technical Report2009Методика формування просторової уяви студентівШевчук, А. О.
Technical Report2009Континуальна модель пористої зворотно-осмотичної мембраниКуриляк, І. Й.; Гук, В. М.; Желізняк, Й. Р.
Technical Report2009Двоточкова задача для однорідної системи рівнянь із частинними похідними другого порядку за часомКаленюк, П. І.; Когут, І. В.; Нитребич, З. М.; Сохан, П. Л.
Technical Report2009Дослідження зміни електропровідності води при електрохімічній активаціїБордун, І. М.; Пташник, В. В.; Біленька, О. Б.; Рибак, О. В.
Technical Report2009Дослідження структури та властивостей металовмісних гідрогелівГіщак, Х. Я.; Гриценко, О. М.; Суберляк, О. В.; Гнатів, І. І.
Technical Report2009Акустичне обстеження Ужгородського музично-драматичного театруЗахар'яш, О. С.; Шпак, М. М.
Technical Report2009Одержання та оптичні властивості плівок CdTеІльчук, Г. А.; Лукашук, С. В.; Українець, В. О.; Кусьнеж, В. В.; Петрусь, Р. Ю.
Technical Report2009Електричні властивості монокристалів In2Se3 вирощених з парової фазиІльчук, Г. А.; Петрусь, Р. Ю.; Рудь, В. Ю.
Technical Report2009Ермітові сплайни з логарифмічними ланками і непарною кількістю параметрівПізюр, Я. В.
Technical Report2009Формування структури плівок HgCdTe, отриманих різними методамиРудий, І. О.; Лопатинський, І. Є.; Фружинський, М. С.; Курило, І. В.; Юречко, Р. Я.; Вірт, І. С.
Technical Report2009Одержання біодизеля на гетерогенних каталізаторахЧайківський, О. В.; Чайківський, Т. В.
Technical Report2009Про вакансії в шаруватих кристалах класу аІІвVII2Рудка, М. М.
Technical Report2009Термолюмінесценція нанокристалів іодиду індію опромінених γ-квантамиФранів, О. В.
Technical Report2009Математична модель для дослідження стоку вуглецю в лісових масивахТокар, О.; Кужій, Л.
Technical Report2009Технологія одержання монохлористої сірки для процесу виробництва дитіодиморфолінуМежиброцький, В. П.; Лукинюк, Р. О.; Соколик, В. М.
Technical Report2009Поперечні діелектричні, п’єзоелектричні, пружні і динамічні характеристики сегнетової соліЗачек, І. Р.; Левицький, Р. Р.; Вдович, А. С.; Юречко, Р. Я.
Technical Report2009Нові полімерні композиційні гідрогелі з електропровідними властивостямиГнатів, І. І.; Гриценко, О. М.; Гіщак, Х. Я.; Суберляк, О. В.
Technical Report2009Опис розрахунку утворення частинок оксидів металів у водних розчинах їх солейКисленко, В. М.; Олійник, Л. П.; Іванишин, С. І.
Technical Report2009Про узагальнену суму подвійного тригонометричного рядуЛюбицька, О. З.
Technical Report2009Математичні моделі ема методу визначення параметрів струмопровідних матеріалівОбшта, А. Ф.; Гошко, З. О.; Кутень, А. С.; Угрин, С. З.
Technical Report2009Загальні аспекти економіко-математичного моделювання інвестиційних проектівЯрошко, С. М.
Technical Report2009Про деякі деформаційні ефекти швидкісної післядіїСлюсарчук, Ю. М.; Слюсарчук, О. З.
Technical Report2009Стійкий багатокроковий метод розв’язання жорстких систем диференціальних рівнянь 2-го порядкуСлоньовський, Р. В.; Тесак, І. Є.
Technical Report2009Математична модель пружної системи зі змінною масоюСухорольський, М. А.; Коломієць, В. О.
Technical Report2009Теорема вкладення просторів Соболєва у випадку алгебричної залежності коефіцієнтів рівнянняІльків, В. С.; Савка, І. Я.
Technical Report2009Формулювання крайової задачі двовимірної теорії пружності в голоморфних функціях від двох комплексних зміннихПабирівський, В. В.
Technical Report2009Просторова інвентаризація парникових газів в паперовій та харчовій промисловостях Західної УкраїниЯремчишин, О. Б.
Technical Report2009Розрахунок гнучких циліндричних панелей при різних варіантах граничних умовТумашов, О. В.; Костенко, І. С.
Technical Report2009Розвинення відношень деяких гіпергеометричних функцій чотирьох змінних у гіллясті ланцюгові дробиАнтонова, Т. М.; Гладун, В. Р.
Technical Report2009Агрегаційно-ітеративні способи декомпозиції і розпаралелення обчислень для інтегральних рівняньОбшта, А. Ф.; Шувар, Б. А.; Тарабань, Р. С.
Technical Report2009Визначення переміщень поза основою півкругового штампаДубецький, С. А.
Technical Report2009Фотостимульована екзоелектронна емісія поверхонь сколювання х-опромінених лужногалоїдних кристалівЛосик, М. І.; Чіх, В. І.
Technical Report2009Вплив атмосфери відпалу на оптичне пропускання хімічно осаджених плівок CdSІльчук, Г. А.; Кусьнеж, В. В.; Шаповал, П. Й.; Долинська, Л. В.; Петрусь, Р. Ю.; Українець, Н. А.
Technical Report2009Деякі аспекти формування спільної європейської ідентичностіГулай, В. В.; Мещерякова, К. Ю.
Technical Report2009Вплив геометричних параметрів транспортувального лотка ВБЖ на продуктивність та якість сепарування дископодібних деталейБеспалов, А. Л.
Technical Report2009Вплив природи лігандів на каталітичну активність родійорганічних комплексів у реакції окиснення октену-1 молекулярним киснемМакота, О. І.; Булгакова, Л. В.; Трач, Ю. Б.
Technical Report2009Вплив СО2/УЗ-обробки води на зменшення мікробного числаКоваль, І. З.; Старчевський, В. Л.; Шевчук, Л. І.
Technical Report2009Викладання лекційного матеріалу за допомогою технічних засобівБаранецька, О. Р.; Свідрак, І. Г.
Technical Report2009Використання найманих армій у зовнішній політиці державШепітяк, С. С.; Лунь, Ю. О.
Technical Report2009Оптимізація профілю лопаті тихохідного вітроколеса вітроенергетичної установкиКудлик, М. Б.; Лозовий, І. С.
Technical Report2009Вплив води на перебіг процесу епоксидування етилалілетилакрилату трет-бутилгідропероксидом в присутності Мо2ВКомаренська, З. М.; Никипанчук, М. В.
Technical Report2009Про неіснування глобального за часовою змінною розв’язку в одній нелінійній реологічній моделіПукач, П. Я.
Technical Report2009Властивості розв’язків диференціальних та квазідиференціальних рівнянь з узагальненими функціямиПахолок, Б. Б.
Technical Report2009Конструювання областей параметрів з використанням многочленівМартин, Є. В.
Technical Report2009Математичне моделювання деяких термодинамічних характеристик металів з поверхнею поділу “метал-вакуум”Костробій, П. П.; Маркович, Б. М.; Уханська, О. М.
Technical Report2009Модифікація дорожніх бітумів епоксидними сполуками на основі відновлювальної сировиниСтарчевський, В. Л.; Гринчук, Ю. М.
Technical Report2009Taylor series of special ateb-functionDrohomyretska, Kh. T.
Technical Report2009Хемілюмінесценція, як метод вивчення елементарних актів хімічних реакційРоманюк, Г. В.; Коваль, З. М.
Technical Report2009Застосування модифікованого методу експертних оцінок для аналізу потреб нестероїдних протизапальних лікарських засобівБілущак, Г. І.
Technical Report2009Міжнародний Рік Астрономії: ретроспектива та сучасністьСкульський, М. Ю.
title2009Двоточкова задача для навантаженого факторизованого рівняння із частинними похіднимиБобик, І. О.; Симотюк, М. М.
Technical Report2009Інтерполяційні функціональні многочлени третього та четвертого степеня, що не використовують правила підстановкиДемків, І. І.
Technical Report2009Задача з розподіленими даними для псевдодиференціальних рівнянь другого порядкуМедвідь, О. М.; Симотюк, М. М.
Technical Report2009Інтеграл Адамара: концепція і способи обчисленняНовіков, Л. О.
Technical Report2009Асимптотика генератора флуктуації процедури стохастичної апроксимації з імпульсними збуреннямиСеменюк, С. А.; Чабанюк, Я. М.
Technical Report2009Прогнозування несучої здатності біметалевих циліндрів за імпульсних електромагнітних дійМусій, Р. С.; Косач, А. І.; Мельник, Н. Б.; Коломієць, В. О.; Томецька, С. І.
Technical Report2009Інституційна структура мондіалізму: історична ретроспективаГулай, В. В.; Колесницька, Н. М.
Technical Report2009Кіберсквотерство як поширений вид правопорушень у мережі ІнтернетГачкевич, А. О.; Майкут, О. О.
Technical Report2009Врахування крайового ефекту у вагових оцінках різницевих схем для звичайних диференціальних рівнянь з умовами третього родуКравець, І. Т.; Демків, Л. І.
Technical Report2009Про стохастичну модель довготривалої міцності крихких матеріалівКвіт, Р. І.; Сало, Т. М.
Technical Report2009Моделювання формотвірних елементів прес-форм за 3D моделлю деталі виробуАфтаназів, І. С.; Волошкевич, П. П.; Бойко, М. В.; Гриценко, О. М.
Technical Report2009Геометрична і структурна характеристика вібраційних установокКалиновська, О. П.; Бойко, О. О.; Строган, О. І.
Technical Report2009Культурна дипломатія в УкраїніЛунь, Ю. О.; Ваховська, М.
Technical Report2009Logarithmic derivative estimates for subharmonic functionsKolyasa, L. I.
Technical Report2009До побудови спрощених математичних моделей теорії оболонокСухорольський, М. А.; Тимошенко, Н. М.; Швець, Л. П.
Technical Report2009Температурне поле кільцевої анізотропної пластини з залежним від температури коефіцієнтом тепловіддачіЛозбень, В. Л.; Лазько, В. А.; Мандзинець, І. В.; Желізняк, Й. Р.
Technical Report2009Побудова і перетворення моделей структур орієнтованих системЛіщинський, В. А.
Technical Report2009Про обернену задачу для параболічного рівняння з невідомим джереломПабирівська, Н. В.
Technical Report2009Ослідження фазових переходів в іонно-електронних провідниках Ag8SnX6 (X = Se, S)Юр’єв, С. О.; Чекайло, М. В.; Ющук, С. І.; Дубельт, C. П.; Лобойко, В. І.
Technical Report2009Графічне інтегрування складових динамічної реакції при помолі середовища в трубних млинахПанкевич, Б. В.
Technical Report2009Політика України щодо Північноатлантичного Альянсу в 2004 – 2008 рр.Тимків, Я. І.; Капусняк, Т.
Technical Report2009Дослідження впливу мас-інерційних параметрів вібротранспортних пристроїв на процес вібропереміщення за допомогою графічного редактора AutoCADВрублевський, І. Й.
Technical Report2009Умови гладкості розв’язку задачі Коші для систем ДРЧПІльків, В. С.; Магеровська, Т. В.
Technical Report2009Умови асимптотичної нормальності для лінійного перетворення деякої послідовності випадкових векторівРужевич, Н. А.
Technical Report2009Особливості моделювання інсоляції в атмосфері із дисперсійованими аерозолямиСвідрак, І. Г.; Баранецька, О. Р.
Technical Report2009Моделювання кореляційної функції для випадку поверхневого потенціалу скінченної величиниКостробій, П. П.; Маркович, Б. М.; Задворняк, І. М.
Technical Report2009Право на доступ до інтернету як невід'ємне право людиниЛунь, Ю. О.; Гачкевич, А. О.; Андреєв, А. І.
Technical Report2009Просторовий аналіз кліматичних параметрів для ареалів лісів УкраїниСавчин, О. Б.; Бунь, Р. А.
Technical Report2009Поняття і завдання футурології на сучасному етапі розвиткуСухорольський, П. М.
Technical Report2009Про один спосіб двосторонньої апроксимації розв’язків багатоточкових задач для звичайних диференціальних рівняньМентинський, С. М.
Technical Report2009Задача Коші для квазілінійних ультрапараболічних рівняньМединський, І. П.
Technical Report2009Про деяку ознаку збіжності двовимірного неперервного дробу спеціального виглядуВозна, С. М.
Technical Report2009Збіжність часткових сум цілих рядів ДіріхлеОрищин, О. Г.; Білонога, Д. М.
Technical Report2009Українське питання у щорічних доповідях Міністрів закордонних справ Польщі з 2002 по 2009 рр.Веселовський, С. В.; Тимків, Я. І.
Technical Report2009Особливості архітектурно-планувальної організації духовних освітніх закладів Української Греко-Католицької ЦерквиСтоцько, Р. З.
Technical Report2009Моделювання тематичних потоків в міжнародних інформаційних відносинахКозел, А. М.
Technical Report2009Засоби геометричного моделювання хіміко-технологічних процесівВолошкевич, П. П.
Results 1-100 of 111 (Search time: 0.001 seconds).