Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/3671
Title: Метонімічні транспозиції у медичній терміносистемі
Authors: Цісар, Наталія
Bibliographic description (Ukraine): Цісар Н. Метонімічні транспозиції у медичній терміносистемі / Наталія Цісар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 593 : Проблеми української термінології. – С. 57–60. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: У статті здійснено спробу виокремити основні критерії розмежування метафори та метонімії як художніх та мовних феноменів; проаналізовано медичні терміни, що виникли внаслідок метонімії; виділено найпродуктивніші моделі метонімічних транспозицій у медичній термінології, що є актуальним для систематизації, стандартизації та уніфікації медичної термінології. Main criteria of distinction between metaphor and metonymy as literary and language phenomenon are found in the article; medical terms arisen as the results of metonymy are analyzed; the most productive models of metonymy transpositions in system of medical terms are singled out. The research work is directed to the medical terminology systematization, standardization and unification.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/3671
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми української термінології. – 2007. – №593

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf187,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.