Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/36521
Title: Біофізика і біомеханіка
Authors: Антонюк, Віктор Степанович
Бондаренко, Максим Олексійович
Ващенко, В'ячеслав Андрійович
Канашевич, Георгій Вікторович
Тимчак, Григорій Семенович
Яценко, Ірина В'ячеславівна
Bibliographic description (Ukraine): Біофізика і біомеханіка : підручник / В. С. Антонюк, М. О. Бондаренко, В. А. Ващенко, Г. В. Канашевич, Г. С. Тимчак, І. В. Яценко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ : НТУУ "КПІ", 2012. – 344 с. – Бібліографія: с. 337–344 (110 назв).
Issue Date: 2012
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Abstract: Систематизовано матеріали з основ біофізики, гемодинамікн, біорсології та біомеханіки. Показано фізичну сутність організації та функціонування біологічних об'єктів і систем на клітковому, тканинному та сулннному рівнях; подано основні відомості про механічні й термодинамічні процеси, які вибуваються в біологічних об’єктах і системах. Описано фізичну будову білків, нуклеїнових кислот і біологічних мембран; розкрито природу' йонного обміну, біослектрогснсзу, біомеханіки м’язового скорочення, дихальної системи й системи кровообігу, особливості функціонування нервової та зорової систем людини. Особливу увагу приділено методам моделювання біологічних процесів; розглянуто проблеми взаємодії біосфери і фізичних полів навколишнього світу; досліджено питання власних випромінювань організму людини. Для студентів та аспірантів спеціальності «Медичні прилади та системи» вищих технічних навчальних закладів. Може бути корисний викладачам вищих навчальних закладів, науковим співробітникам та фахівцям, які спеціалізуються в галузі медичного приладобудування.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/36521
Content type: Book
Appears in Collections:Біофізика і біомеханіка. – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biofizyka.pdf4,49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.