Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/363
Tytuł: Кінематичні та силові співвідношення у відкритій намотувальній системі з коромисловим компенсатором
Authors: Будзан, В. І.
Віннік, В. М.
Коцюмбас, О. Й.
Cytat: Будзан В. І. Кінематичні та силові співвідношення у відкритій намотувальній системі з коромисловим компенсатором / В. І. Будзан, В. М. Віннік, О. Й. Коцюмбас // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 614 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – С. 35-41. – Бібліографія: 5 назв.
Data wydania: 2008
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Встановлені аналітичні залежності між кінематичними та силовими параметрами відкритої намотувальної системи з двома циліндричними барабанами, пружним намотувальним матеріалом і розміщеним під довільним кутом до міжосьової лінії коромисловим компенсатором. Рівняння руху елементів системи та деформації намотувального матеріалу – математична модель динамічного процесу намотування. Analytical dependences are set between the kinematics and power parameters of the open winding system with two cylinder drums, resilient winding material and placed under an arbitrary corner to the inter-axial line swaying compensate. Equalization of motion of elements of the system and deformation of winding material is a mathematical model of dynamic process of winding.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/363
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2008. – № 614

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
06.pdf290,28 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi