Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/36094
Назва: Аналіз використання інтерактивних комп’ютерних технологій на лекційних заняттях у Львівській політехніці
Інші назви: Analysis of interactive computer technology to lectures at Lviv polytechnic
Автори: Жежнич, Павло
Морушко, Олександр
Химиця, Наталія
Zhezhnych, Pavlo
Morushko, Oleksandr
Hymytsya, Natalia
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Жежнич П. Аналіз використання інтерактивних комп’ютерних технологій на лекційних заняттях у Львівській політехніці / Павло Жежнич, Олександр Морушко, Наталія Химиця // Вісник Національного університету „Львівська політехніка“ Серія: Інформатизація вищого навчального закладу. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. — № 853. — С. 59–66.
Bibliographic description: Zhezhnych P., Morushko O., Hymytsya N. (2016) Analiz vykorystannia interaktyvnykh kompiuternykh tekhnolohii na lektsiinykh zaniattiakh u Lvivskii politekhnitsi [Analysis of interactive computer technology to lectures at Lviv polytechnic]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" Serie: Informatyzatsiia vyshchoho navchalnoho zakladu (Lviv), no 853, pp. 59-66 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Національного університету „Львівська політехніка“ Серія: Інформатизація вищого навчального закладу
Журнал/збірник: Вісник Національного університету „Львівська політехніка“ Серія: Інформатизація вищого навчального закладу
Випуск/№ : 853
Дата публікації: 23-лют-2016
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky
Місце видання, проведення: Україна, Львів
Ukraine, Lviv
УДК: 004.031.42
37.091.32
Теми: мультимедійні технології
інтерактивні комплекси
навчання
лекції
multimedia technology
interactive systems
training
lectures
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 59-66
Початкова сторінка: 59
Кінцева сторінка: 66
Короткий огляд (реферат): Обґрунтовано переваги та дидактичні можливості використання інтерактивних комплексів на лекційних заняттях у вищій школі. Проаналізовано ефективність застосування інтерактивних проекторів у навчальному процесі Національного університету “Львівська політехніка”.
This paper considers advantages and possibilities of interactive educational systems of lecture classes at high school. The effectiveness of interactive projectors usage in teaching at Lviv Polytechnic National University is analyzed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/36094
Власник авторського права: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2016
© Жежнич Павло, Морушко Олександр, Химиця Наталія, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.bbc.com/Ukrainian/science/2015/05/150513_vj_education_rankings_it
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c57;
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1497/2005
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1
http://intis.com.ua/index.php/uk/poleznye-materialy/stati/13-interactive-whiteboards-general-information%80
http://www.bbc.com/ukrainian/science/2015/05/150513_vj_education_rankings_it
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c57
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1;
http://intis.com.ua/index.php/uk/poleznye-materialy/stati/13-interactive-whiteboards-general-information80%
Перелік літератури: 1. Шон Кохлан. Світовий рейтинг освіти: Україна стала 38-ю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bbc.com/Ukrainian/science/2015/05/150513_vj_education_rankings_it.
2. Віштак О. В. Використання технології дистанційного навчання у вузі / О. В. Віштак // Педагогіка. – 2005. – № 1. – С. 51–56.
3. Мічіо Кайку. Фізика майбутнього. – Львів: Літопис, 2013.
4. Голощук Р. О. Математичне та програмне забезпечення систем дистанційного мережево-центричного навчання : автореф. дис ... канд. техн. наук: 01.05.03 / Роман Олегович Голощук. – Львів: Б.в., 2008 . – 20 с.
5. Декларація принципів “Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання у новому тисячолітті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c57;
6. Закон України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16.
7. Закон України “Про Концепцію Національної програми інформатизації” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80.
8. Указ Президента України “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій” [Електронний ресурс]. –Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1497/2005.
9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р “Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні”[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1.
10. http://intis.com.ua/index.php/uk/poleznye-materialy/stati/13-interactive-whiteboards-general-information%80.
References: 1. Sean Kohlan. Education World Rating: Ukraine became the 38 th. Access: http://www.bbc.com/ukrainian/science/2015/05/150513_vj_education_rankings_it.
2. O. Vishtak. Use technology of distance learning in the university / O.V.Vishtak // Pedagogics. – 2005. – №1. – P. 51–56.
3. Michio Kayku. Physics of the Future. – Lviv: Chronicle, 2013.
4. Holoschuk R.O. Mathematical and software ensuring of distance merezhevotsentrychnoho learning: Author. thesis ... candidate. sc. sciences: 01.05.03 / Roman O. Holoschuk. - Lviv: BV, 2008. – 20 p.
5. Declaration of Principles “Building the Information Society – global aim in the new millennium”. – Access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c57.
6. Law of Ukraine “About Basic Principles of evolution of the Informational Society in Ukraine in 2007-2015.” Access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16.
7. Law of Ukraine “About the Concept of the National Informatization Program.” – Access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80.
8. Decree of the President of Ukraine “About the priorities for implementing new information technologies.” Access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1497/2005.
9. Ukrainian Government’s directive on May 15, 2013 “On approval of Strategy of information society development in Ukraine.” Access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1;
10. http://intis.com.ua/index.php/uk/poleznye-materialy/stati/13-interactive-whiteboards-general-information80%.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Інформатизація вищого навчального закладу. – 2016. – № 853

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
B-NULP-IHE_2016n853_Zhezhnych_P-Analysis_of_interactive_59-66.pdf766,99 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.