Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/35936
Title: Нелінійні коливання одновимірних пружних систем і пасивні їх поглиначі
Authors: Данилевич, Т. Є.
Сеник, А. П.
Bibliographic description (Ukraine): Данилевич Т. Є. Нелінійні коливання одновимірних пружних систем і пасивні їх поглиначі / Т. Є. Данилевич, А. П. Сеник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 560 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 54–58. – Бібліографія: 6 назв.
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract: Досліджуються поперечні коливання валу із пасивним поглиначем його коливань. Отримано диференціальні рівняння руху системи вал – вантаж (поглинач коливань), на основі яких проаналізовано вплив характеристик останнього на АФХ валу. The transversal vibrations of billow are explored with the passive absorber of his vibrations. Differential equalizations of motion of the system are got billow – a load ( absorber of vibrations) on the basis of which is analysed influencing of descriptions of the last on АfC of billow.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/35936
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2006. – № 560

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_54-58.pdf185,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.