Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/35933
Title: Раціональне проектування крайніх секцій широкозахватних штанг обприскувачів із композиційних матеріалів
Authors: Бутитер, І. Б.
Вікович, І. А.
Когут, І. С.
Bibliographic description (Ukraine): Бутитер І. Б. Раціональне проектування крайніх секцій широкозахватних штанг обприскувачів із композиційних матеріалів / І. Б. Бутитер, І. А. Вікович, І. С. Когут // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 560 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 35–41. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract: Розглянуто задачу оптимального проектування крайньої секції штанги обприскувача, виготовленої із композиційного матеріалу, виходячи з умови максимуму її динамічної жорсткості. Для визначення динамічних властивостей композитної крайньої секції використано метод ефективних комплексних модулів з врахуванням модуля податливості на зсув. Задача оптимізації розв’язувалась числовим методом нелінійного програмування – методом ковзкого допуску. В результаті отримано оптимальні проекти крайньої секції штанги, які дають змогу зменшити динамічні навантаження за всією довжиною конструкції і підвищити її міцність. The problem on optimal design of the spray edge section, made of composite materials, based on the condition of maximum of its dynamic rigidity is considered. The method of efficient complex modulus is used to define the dynamic properties of the composite edge section, where the shear pliability modulus is considered. The optimization problem is solved by the numerical method of nonlinear programming. The optimal designs of boom edge section are obtained as a result. They allow one to decrease the dynamic loadings along the whole length of construction and to increase its strength.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/35933
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2006. – № 560

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_35-41.pdf211,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.