Поиск


Начать новый поиск
Добавить фильтры:

Используйте фильтры для уточнения результатов поиска.


Результаты 1-54 из 54.
  • назад
  • 1
  • дальше
Найденные ресурсы:
Предварительный просмотрТипДата выпускаНазваниеАвтор(ы)
Article2006Оцінювання ефективності витрат на забезпечення якості продукції промислового підприємстваШуляр, Н. В.
Article2006Аналіз підходів щодо оцінювання інвестиційної привабливості промислових підприємствСкриньковський, Р. М.
Article2006Чинники прийняття рішення щодо впровадження сратегії диверсифікації діяльності підприємствЦогла, О. О.
Article2006Вплив динаміки обсягів виробничо-господарської діяльності на рівень витрат підприємствКогут, У. І.
Article2006Дослідження альтернативних підходів визнання доходів за “будівельним контрактом”Свідрик, Т. І.
Article2006Формування обсягів державних закупівель зерна та процедури їх розміщення і здійсненняІньшина, О. B.
Article2006Інвестиційний фактор безпеки національного господарства УкраїниМакух, С. М.
Article2006Маркетинговий потенціал в системі менеджменту вітчизняних підприємствПетрович, Й. М.; Дубодєлова, А. В.
Article2006Використання гнучкої безтарифної системи оплати праці як засобу ефективної мотивації працівниківЛюбомудрова, Н. П.; Смолінська, Н. В.
Article2006Процес оптимізації управлінських рішеньМельник, О. Г.; Ульянова, А. М.
Article2006Особливості стратегічного управління міжнародних компанійГошовська, О. В.; Горбаль, Н. І.; Шандрівська, О. Є.
Article2006Теоретичні аспекти формування конкурентоспроможного кадрового потенціалуЧемера, Н. Я.
Article2006Концептуальні засади регулювання відтворення трудового потенціалуГалаз, Л. В.
Article2006Моделювання механізмів формування інтелектуального потенціалу підприємстваМойсеєнко, І. П.
Article2006Узагальнення принципів організування діяльності підприємствПащенко, І. Н.; Чернобай, Л. І.
Article2006Економічна вартість підприємства: оцінка і управлінняЯремко, І. Й.
Article2006Економічні механізми легітимації підприємництваГуменюк, В. В.
Article2006Дослідження розвитку підприємств на стадіях їхнього життєвого циклуКорягіна, С. В.
Article2006Чинники та джерела формування капіталу піриємствамиЗазуляк, Л. П.
Article2006Проблеми пошуку критерію відбору пріоритетів еономічного розвитку регіону на прикладі господарства ЛьвівщиниЯрошевич, Н. Б.; Колісник, М. К.
Article2006Інвестування туристичної сфери: регіональний аспектЗахарчин, Г. М.; Соломійчук, Н. П.
Other2006Зміст до «Проблеми економіки та управіління» № 554-
Article2006Проблеми вибору критеріального показника розвитку вартісно-орієнтованих підприємств в УраїніКатаєв, А. В.; Лакуста, В. С.
Article2006Інноваційна політика підприємств в сучасних умовах господарюванняПросович, О. П.; Мірошник, Р. О.
Article2006Модель самофінансування підприємства в умовах нестабільного фінансового стануХома, І. Б.
Article2006Аналіз стану регулювання кредитних ризиків банківСлобода, Л. Я.; Банах, Ю. В.
Article2006Класифікація ризиків промислового підприємстваКоць, О. О.
Article2006Аналіз методів прогнозування банкрутства, заснованих на використанні фінансових коефіцієнтівКозик, В. В.; Андрушко, О. Б.
Article2006Застосування методу аналізу ієрархій для вибору франчайзингової мережіГладун, Т. М.
Article2006Прогнозування сезонного попиту в логістиці та маркетингуКаїра, З. С.
Article2006Методи захисту підприємств від ворожих поглинаньГлинська, Г. Я.
Article2006Організаційно-правові форми інноваційної діяльності господарюючих суб’єктівАндрушко, Н. І.
Article2006Концептуальні засади удосконалення відносин у сфері житлово-комунального обслуговування населенняПетрович, Й. М.; Процак, К. В.
Other2006Титульний аркуш до Вісника "Проблеми економіки та управіління" № 554-
Article2006Фактори конкурентоспроможності організацій курортно-рекреаційної сфери та їх класифікаціяГербут, М. В.
Article2006Значення контрактів на сучасних дерегульованих ринках електроенергіїІванілова, Н. М.
Article2006Особливості розвитку системи сервісного обслуговування автомобільного транспорту (АМТ) в умовах утвердження ринкових відносин в УкраїніКотюк, А. Б.
Article2006Інструментарій фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємствПетрович, Й. М.; Мороз, Л. І.
Article2006Аналіз та оцінювання факторів, що впливають на ефективность контролювання та регулювання інноваційного розвитку підприємстваКнязь, С. В.; Новицький, В. А.; Князь, О. В.
Article2006Організаційні і фінансові аспекти реалізації стратегічних планів розвитку туристичних центрівКостючко, В. М.
Article2006Корпоративна культура організації та її вплив на систему розвитку персоналуВеремчук, Р. О.
Article2006Застосування кількісних методів в управлінні операційним ризикомІващук, Н. Л.
Article2006Напрями покращання якості освітніх послуг у національному університеті “Львівська політехніка”: за результатами опитування студентів інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологійПодольчак, Н. Ю.; Литвин, І. В.; Рудницька, О. М.
Article2006Механізм управління інноваційним розвитком в організаціїКулініч, Т. В.; Українець, А. І.
Article2006Оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства в системі його стратегічного управлінняЛісовська, Л. С.; Юринець, О. В.
Article2006Удосконалення механізму встановлення кредитних рейтингів компаній – емітентів цінних паперів в УкраїніКозик, В. В.; Войтович, А. В.
Article2006Врахування рівня освітньо-фахового потенціалу при розробці стратегії соціально-економічного розвитку регіонуЯнковська, Л. А.
Article2006Роль корпоративної культури у мотивації персоналуКопець, Г. Р.; Леськів, М. Р.
Article2006Загальні засади розробки системи екологічного менеджменту в лісовиробничому комплексі УкраїниЛебедевич, С. І.; Мамчин, М. М.
Article2006Особливості регулювання діяльності підприємств природних монополістів на ринку теплової енергії УкраїниЛюльчак, З. С.
Article2006Податкове регулювання інноваційної діяльності підприємствПаранчук, С. В.; Мужеляк, М. М.
Article2006Експортний потенціал України: проблеми реалізації та шляхи вдосконаленняКовальчук, М. Б.
Article2006Діагностика та політика управління кризовими явищами у промислово-фінансовій групіКолісник, М. К.
Article2006Податковий контроль – функція менеджментуБойко, Є. І.
Результаты 1-54 из 54.
  • назад
  • 1
  • дальше