Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/3499
Tytuł: Побудова математичної моделі одержання коолігомерів на основі фракції С9 з використанням амінопероксидів
Authors: Субтельний, Р. О.
Курташ, Ю. А.
Дзіняк, М. Б.
Дзіняк, Б. О.
Cytat: Побудова математичної моделі одержання коолігомерів на основі фракції С9 з використаннямамінопероксидів / Р. О. Субтельний, Ю. А. Курташ, М. Б. Дзіняк, Б. О. Дзіняк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 590 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 214 - 216. – Бібліографія: 4 назви.
Data wydania: 2007
Wydawca: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Słowa kluczowe: коолігомери
ненасичені вуглеводи
Abstract: Описано одержання нафтополімерних смол олігомеризацію фракції С9 з використанням амінопероксидних ініціаторів. Побудовано математичну модель одержання коолігомерів. Встановлено основні закономірності та вибрано оптимальні умови процесу олігомеризації. The synthesis of aromatic petroleum resins by fraction C9 oligomerization in the presence of aminoperoxde initiators. A mathematical model of process of obtaining of cooligomers has been built.The major features of the process have been investigated and optimum conditions have been selected.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/3499
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2007. – № 590

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
53.pdf152,85 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi