Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34933
Title: Multi-channel marketing in communication activities of logistics companies
Other Titles: Багатоканальний маркетинг у комунікаційній діяльності логістичних компаній
Authors: Reshetnikova, I.
Sahaidak, M.
Bibliographic description (Ukraine): Reshetnikova I. Multi-channel marketing in communication activities of logistics companies / I. Reshetnikova, M. Sahaidak // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика : збірник наукових праць. – 2016. – № 848. – С. 69–75. – Bibliography: 16 titles.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: multi-channel marketing
communications
consumer behavior
logistics services
logistics product
contact personnel
багатоканальний маркетинг
комунікації
поведінка споживачів
логістичні послуги
логістика продукції
контактний персонал
Abstract: The article justifies the feasibility of multi-channel marketing tool in activities of companies that provide logistics services. Specifies the meaning of multi-channel marketing and the scope of its use, generalizing multi-channel marketing tools. Particular attention is paid to the determination and substantiation of the leading role of contact personnel of logistics enterprises in establishing and maintaining of communication with all parties to create customer value chain of logistic services. An interaction of logistics companies' contact personnel at different hierarchical levels and interaction of contact personnel with contact audience are presented. Обґрунтовано доцільність багатоканальним маркетингового інструменту в діяльності компаній, що надають логістичні послуги. Визначено значення багатоканального маркетингу і сфери його використання, що узагальнює багатоканальні маркетингові інструменти. Особлива увага приділяється визначенню та обгрунтуванню провідної ролі персоналу логістичних підприємств, який безпосередньо контактує із клієнтами, у встановленні і підтримці зв'язку з усіма сторонами з метою творення клієнтського ланцюжка створення цінності у логістичному сервісі. Представлено схему взаємодії контактного персоналу логістичних компаній на різних ієрархічних рівнях і взаємодію персоналу з контактною аудиторією.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34933
Content type: Article
Appears in Collections:Логістика. – 2016. – №848

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_69-75.pdf157,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.