Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/3468
Title: Вплив параметрів підвіски на нелінійні коливання транспортних засобів
Authors: Кузьо, І. В.
Сокіл, Б. І.
Палюх, В. М.
Bibliographic description (Ukraine): Кузьо І. В. Вплив параметрів підвіски на нелінійні коливання транспортних засобів / І. В. Кузьо. Б. І. Сокіл, В. М. Палюх // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 588 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – С. 49-53. - Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Keywords: підвіска
нелінійні коливання
Abstract: Досліджено вплив параметрів підвіски на комфортабельність перевезення пасажирів і вантажів. На основі запропонованої нелінійної моделі зв’язку між деформацією підвіски і відновлювальною силою отримано диференціальні рівняння вертикальних коливань транспортних засобів як багатомасової системи. За допомогою аналізу розв’язків останніх вибрано оптимальні значення параметрів підвіски. Influence of parameters of pendant is explored on the comfort of carrying passengers and loads. On the basis of the offered nonlinear model of connection between deformation of pendant and recuperative force, differential equalizations of vertical vibrations of vehicles of transports are got, as much mass system. By the analysis of decisions last, the optimum values of parameters of pendant are chosen.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/3468
Content type: Article
Appears in Collections:Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2007. – № 588

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09.pdf330,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.