Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34349
Title: Характеристика муфти з торцевими канатами тангенціального розташування у режимах аверсу та реверсу
Authors: Проценко, В. О.
Клементьєва, О. Ю.
Bibliographic description (Ukraine): Проценко В. О. Характеристика муфти з торцевими канатами тангенціального розташування у режимах аверсу та реверсу / В. О. Проценко, О. Ю. Клементьєва // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : збірник наукових праць. – 2016. – № 839. – С. 45–51. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: муфта
встановлення канатів тангенціального розташування
жорсткість муфт
the coupling
installation tangential located ropes
coupling torsional rigidity
Abstract: Розглянуто характеристики муфт з торцевим встановленням канатів тангенціального розташування у режимах аверсу та реверсу. Оцінено вплив деяких конструктивних параметрів на жорсткість муфт. Виконано порівняння характеристик муфт з хордальним та тангенціальним розташуванням канатів. Встановлено переважну галузь використання кожного типу муфт. Запропоновано напрями подальших досліджень. The characteristics of the coupling with face installation tangential located ropes in the obverse and reverse modes. The effect of some design parameters on the coupling torsional rigidity is rated. The comparison of the characteristics of couplings with chordal and tangential location of ropes. The area of the preferred use each type of coupling is establishing. Directions for further research are offered.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34349
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2016. – № 839

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_45-51.pdf297,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.