Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34344
Title: Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із навантажувальним резервуванням елементів між однотипними модулями
Authors: Стефанович, Т. О.
Щербовських, С. В.
Bibliographic description (Ukraine): Стефанович Т. О. Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із навантажувальним резервуванням елементів між однотипними модулями / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : збірник наукових праць. – 2016. – № 839. – С. 8–14. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: модель надійності
причина непрацездатності
динамічне дерево відмов
марковська модель
навантажувальне резервування
reliability model
failure cause
dynamical fault tree
Markov model
loadsharing redundancy
Abstract: Запропоновано модель надійності системи із навантажувальним резервуванням елементів між однотипними модулями. Модель адекватно враховує вплив зміни навантаження резервованих елементів на ймовірнісні характеристики причин її непрацездатності. Для визначення надійності застосовані динамічне дерево відмов та марковська модель. The reliability model for system with load-sharing redundancy of component between uniform modulus is proposed. The model adequately takes into account load-sharing impact of reserved components on failure cause probability characteristics of such system. For reliability determination a dynamic fault tree and a Markov model is used.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34344
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2016. – № 839

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_8-14.pdf215,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.