Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34102
Title: Застосування адаптивних методів МСЕ для розв'язання варіаційних задач міграції домішок
Authors: Козел, А. М.
Bibliographic description (Ukraine): Козел А. М. Застосування адаптивних методів МСЕ для розв'язання варіаційних задач міграції домішок / А. М. Козел // Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів та програма конференції PSC-IMFS-10, 17–18 травня 2012 року (Львів, Україна) / Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – C. В.58. – Бібліографія: 1 назва.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34102
Content type: Article
Appears in Collections:Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
83-Kozel-B58.pdf249,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.