Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/3396
Title: До розрахунку термонапруженого стану просторово-криволінійних стрижнів
Authors: Войтович, М. І.
Воробець, Б. С.
Лампіка, Р. В.
Citation: Войтович М. І. До розрахунку термонапруженого стану просторово-криволінійних стрижнів / М. І. Войтович, Б. С. Воробець, Р. В. Лампіка // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 583 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 43-47. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Keywords: термонапружений стан
просторово-криволінійні стрижні
Abstract: Стосовно розрахунку термонапруженого стану ізотропних просторово криволінійних стрижнів довільного поперечного перерізу виведена система диференціальних рівнянь на температурні аналоги поздовжньої сили і згинальних моментів, коли на бічній поверхні стрижня теплообмін із зовнішнім середовищем відбувається за законом Ньютона. In relation to research of the termoelastic state of spatially-curvilinear bar arbitrary cut the system of differential equalizations is got on the temperature analogues of longitudinal force and bend moments, when on lateral surface of bar a heat exchange with an external environment takes a place by law of Newton.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/3396
metadata.dc.type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2007. – № 583

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07.pdf281.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.