Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33069
Title: Методика двоетапної класифікації лісів за космічними зображеннями високого розрізнення
Other Titles: Методика двоэтапной классификации лесов по космическим изображениям высокого разрешения
Method two-step classification of forests by high resolution space images
Authors: Бурштинська, Х.
Денис, Ю.
Мадяр, Ю.
Поліщук, Б.
Bibliographic description (Ukraine): Методика двоетапної класифікації лісів за космічними зображеннями високого розрізнення / Х. Бурштинська, Ю. Денис, Ю. Мадяр, Б. Поліщук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – Випуск 1 (31). – С. 148–155. – Бібліографія: 16 назв.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: контрольована класифікація
дивергенція
роздільність класів
достовірність
навчальні вибірки
Abstract: Розглянуто та реалізовано методику двоетапної класифікації лісів Прикарпатського регіону з використанням космічного знімка, отриманого в літній період із супутника QuickBird-2. Методика полягає у використанні лісових масок для класифікації за алгоритмом максимальної вірогідності. Точність визначення площ становить 1–8 %. Оцінку точності визначення площ здійснено на підставі завіркової інформації. Рассмотрено и реализовано методику двоэтапной классификации лесов Прикарпатского региона с использованием космического снимка, полученного в летний период из спутника QuickBird-2. Методика состоит в использовании лесных масок для классификации по алгоритму максимального правдоподобия. Точность определения площадей составляет 1–8 %. Оценку точности определения площадей осуществлено с использованием заверительной информации. Considered and implemented two-step method of classification of Precarpathian region forests using satellite images obtained during the summer from satellite QuickBird-2. The technique is to use masks for forest classification by maximum likelihood algorithm. The accuracy of the areas is 1.8 %. Assessment of the accuracy of the area is based.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33069
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2016. – Випуск 1(31)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34-148-155.pdf568,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.