Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/32970
Title: Від редколегії
Bibliographic description (Ukraine): Від редколегії // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – Випуск 1 (31). – С. 3–8.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства видається двічі на рік. Його основне призначення – інформувати геодезичну та картографічну громадськість про актуальні проблеми розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі геодезії, картографії та кадастру, топографо-геодезичного виробництва як на території України, так і за її межами. Західне геодезичне товариство і надалі докладатиме зусиль для регулярного видання збірника наукових праць. Тому редколегія звертає увагу авторів на критерії оформлення поданих матеріалів: статті повинні відзначатись високим науково-технічним рівнем, автор зобов’язаний забезпечити оригінальність матеріалу, його новизну, вірогідність наведених фактичних даних, наукову цінність, строго дотримуватися вимог щодо оформлення публікацій. Автори, що публікують матеріали дисертаційних досліджень, повинні дотримуватися вимог МОН України до оформлення наукових статей. Матеріали друкуються українською, російською, англійською, польською та німецькою мовами. Редакційна колегія висловлює щиру подяку підприємствам, фірмам та організаціям за спонсорські кошти для видання Збірника.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/32970
Content type: Other
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2016. – Випуск 1(31)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-3-8.pdf586,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.