Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/32658
Title: Світлова інсталяція як засіб композиційного формування образу міського простору
Other Titles: Световая инсталляция как средство композиционного формирования образа городского пространства
Light installation as a means of compositional forming of an image of the urban space
Authors: Кліщ, Оксана Андріївна
Bibliographic description (Ukraine): Кліщ О. А. Світлова інсталяція як засіб композиційного формування образу міського простору : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури : 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури / Оксана Андріївна Кліщ ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – 226 с. – Бібліографія: с. 184–210 (226 назв).
Issue Date: 2016
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: архітектура
місто
міський простір
світлове середовище
світлова інсталяція
світловий візуально-просторовий образ міста
архитектура
город
городское пространство
световая среда
световая инсталляция
световой визуально-пространственный образ города
architecture
city
urban space
light environment
light installation
light visual-dimensional image of the city
Abstract: Дисертацію присвячено визначенню теоретичних основ та методики застосування світлових інсталяцій у композиційному формуванні образу міського простору. Визначено специфіку трактування поняття світлової інсталяції, що залежить від двох напрямків її застосування – функціональне освітлення міст та світлове мистецтво, які разом формують світловий образ архітектури міста. У розвитку тенденцій формування штучного світлового середовища міст виділено п’ять етапів. Здійснено класифікацію світлових інсталяцій на основі визначених характеристик та класифіковано види світлових візуально-просторових образів міста. Сформульовано основні прийоми моделювання візуально-просторових образів міста засобами світлових інсталяцій. Розроблено методичні рекомендації формування і позиціювання світлових інсталяцій в архітектурі міських просторів, де запропоновано послідовність етапів моделювання світлових візуально-просторових образів міста та відповідні методики. Диссертация посвящена определению теоретических основ и методики применения световой инсталляции в композиционном формировании образа городского пространства. Определено специфику трактовки понятия световая инсталляция, что зависит от двух направлений ее применения - функциональное освещение города и световое искусство, которые вместе формируют световой образ архитектуры города. В развитии тенденций формирования искусственной световой среды городов выделено пять этапов. Осуществлена классификация световых инсталляций и видов световых визуально-пространственных образов города. Сформулированы основные приемы моделирования визуально-пространственных образов города средствами световых инсталляций. Разработаны методические рекомендации формирования и позиционирования световых инсталляций в архитектуре городских пространств, где представлены последовательность этапов моделирования световых визуально-пространственных образов города и соответствующие методики. The main purpose of this thesis studythesis study is to identify the historical background, characteristics, means and methods of use light installations in forming a composite image the urban space and the development of recommendations for modeand the development the ling light images of the city.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/32658
Content type: Autoreferat
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Klishsh.pdfАвтореферат дисертації2,32 MBAdobe PDFView/Open
dis. Klishch O.A..pdfДисертаційна робота6,03 MBAdobe PDFView/Open
vid_1_ofic_opon_Vasylenka.pdfВідгук офіційного опонента2,48 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_2ofic_oponenta Abramiuk.pdfВідгук офіційного опонента1,94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.