Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Rezultaty 1-100 z 112.
Pozycje polecane:
PreviewTypData wydaniaTytułAutor(zy)
Article2015Депозитні вклади в умовах економічної та політичної нестабільностіІльчук, П. Г.; Олас, В. Б.
Article2015Рівень розвитку техніко-технологічної бази підприємства як чинник конкурентоспроможності його продукціїЄмельянов, О. Ю.; Петрушка, Т. О.; Крет, І. З.
Article2015Модель оцінювання капітальних активів: припущення та емпірична перевіркаКоваленко, Ю. М.
Article2015Конкурентоспроможность підприємтва як основа економічної безпеки країниВоловодюк, С. С.
Article2015Аналіз підходів до визначення змісту конкурентної політики державиГерасименко, А. Г.
Article2015Інвестування в інновації з боку ТНКЛитвиненко, В. М.
Article2015Роль вищих навчальних закладів у формуванні глобальної конкурентоспроможності країниЛитвин, І. В.
Article2015Валідаційний підхід в оцінці конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємствЛипчук, В. В.
Article2015Напрями удосконалення ланцюгів поставок товарів повсякденного попитуЯкимишин, Л. Я.
Article2015Мінімальна заробітна плата як інструмент зростання доходів населенняСенів, Л. А.
Article2015Ціноутворення на інноваційну продукцію з урахуванням безпечного інноваційного розвиткуМаслак, О. О.; Дорошкевич, К. О.; Вороновська, М. М.
Article2015Структурування національної економіки за технологічним принципом в умовах глобалізаціїПирог, О. В.
Article2015Стратегії розвитку персоналу як важливий управлінський аспект сучасного підприємництваСклярук, Т. В.; Врублевська, М. В.
Article2015Виробничий потенціал промислових підприємств та шляхи підвищення його конкурентоспроможностіПетрович, Й. М.
Article2015Конкурентоспроможність національної економіки УкраїниПоплавська, Ж. В.
Article2015Вплив соціально-економічних змін на потенціал підприємствХмурова, В. В.
Article2015Напрями розвитку транскордонного туризму в УкраїніДриль, О. І.
Article2015Innowacyjna uczelnia jako uczelnia konkurencyjnaToczyńska, Joanna
Article2015Jakość jako jeden z czynników konkurencyjności na rynku Odpadów w regionie śląskimWengierek, Maria
Article2015Сутність та базові принципи регулювання ринку небанківських фінансових послугБачо, Р. Й.
Article2015Проблеми та їх вирішення при розрахунку втрат електроенергіїБохонко, І. В.
Article2015The application of sentiment analysis in preparation of television advertisementKrystyańczuk, Hanna
Article2015Кластерні об’єднання як найбільш ефективна форма віддачі від інвестиційБондаренко, Ю. Г.; Кулініч, Т. В.
Article2015Performance – based budgeting - rationality, transparency, effectiveness – a new method of public finance ManagementKuck, Jerzy; Kaźmierczak, Danuta
Article2015Характеристика послуги як економічної категоріїВітренко, А. О.
Article2015Проблеми та перспективи інвестиційного співробітництва України з Європейським союзомВіблий, П. І.; Горбова, Х. В.; Федак, Б. А.
Article2015Оцінювання конкурентоспроможності інноваційВербицька, Г. Л.
Article2015Розвиток конкуренції та подолання корупції у паливно-енергетичному комплексі – шлях до економічного зростання УкраїниВознюк, І. П.; Стецюк, П. І.
Article2015Вагомість соціально-психологічної складової у системі управління модернізацією підприємстваБеспалюк, Х. М.; Лущак, Н. С.; Бабак, Т. В.
Article2015Вплив системи управління талантами на формування конкурентоспроможності організаційВинничук, Р. О.
Article2015Про необхідність і доцільність розширення участі громадських організацій інвалідів у діяльності органів державної владиБелінська, Я. В.; Кандиба, С. В.
Article2015Zapewnianie jakości kształcenia w sanGawryś, Jadwiga
Article2015Державна дерегуляція як фактор зниження конкурентоспроможності регіонального туризмуБедзир, В. С.; Смочко, В. Ю.
Article2015Система управління проектами як детермінанта конкурентоспроможності компаніїБатенко, Л. П.
Article2015Конкурентні відносини на ринку освітніх послуг України: актуальні питанняБорисова, Т. М.
Article2015Management of processes in an individual commercial activityMrochen, Mateusz
-2015Niepubliczne uczelnie wyższe założone/kontrolowane przez rodzinySułkowski, Łukasz
Article2015Небезпечні події та надзвичайні ситуації крізь призму взаємовідносин суб’єктів господарювання і навколишнього середовищаГрицишен Д. О.
Article2015Імплементація Україною антимонопольного законодавства ЄСГорбаль, Н. І.; Романишин, С. Б.
Article2015Інвестиційна конкурентоспроможність України: зовнішній та внутрішній аспектВоронкова, О. М.
Article2015Маркетингові аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств регіонуФітель, О. І.
Article2015Проблеми агропромислового сектору України в умовах європейської інтеграціїПродіус, О. І.; Тазітдінова, В. В.
Article2015Досвід Німеччини у стимулюванні розвитку малого підприємництваПродіус, О. І.; Чистяк, Н. І.
Article2015Проблеми формування та реалізація конкурентної політики автомобілебудівних підприємствТерлецька, В. О.
Article2015Підвищення конкурентоспроможністі продукції в умовах конкурентної товарної політики підприємствМороз, Л. І.
Article2015Протидія, охорона та безпека в контексті стратегічної захищеності підприємстваСкребець, І. В.
Article2015Проблемні аспекти взаємовідносин вітчизняних товаровиробників та торговельних мережПушак, Г. І.
Article2015Методи моделювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємствСкворцов, Д. І.
Article2015Людські цінності у розвитку конкуренції на товарних ринкахКрикавський, Є. В.
Article2015Теоретичні аспекти управління конкуренцією в організаціїГращенко І. С.
Article2015Україна в умовах глобальної структурної кризиДаниліна, С. О.
Article2015Формування середовища сприйняття інновацій у процесі конкурентоспроможного розвитку підприємствДовбенко, В. І.
Article2015Дослідження структури зв’язків міжорганізаційних мереж на основі теорії графівДанилович-Кропивницька, М. Л.
Article2015Теоретичні і практичні аспекти державного регулювання ринку цукруДанилишин, М. С.
Article2015Сутність аутсорсингової діяльності виробничих підприємствДідух, О. В.
Article2015Формування механізму державного регулювання процесів легалізації підприємництваГуменюк, В. В.
Article2015Проблеми розвитку міжнародного туризму в умовах євроінтеграції УкраїниДзюбіна, К. О.
Article2015Проблеми розвитку банківського кредитування житлового будівництва на сучасному етапі в УкраїніД’яченко, А. В.
Article2015Ефективність діяльності персоналу в контексті конкурентоспроможності підприємстваЗахарчин, Г. М.; Соболь, І. Б.
Article2015Характеристика системи безпеки персоналу підприємстваКарковська, В. Я.
Article2015Ризик-менеджмент як імператив алгоритму вибору привабливих зовнішніх ринківКоломієць, Г. М.; Кондратенко, Д. К.
Article2015Тенденції розвитку продуктової політики українських туроператорів у кризових умовахКосар, Н. С.; Кузьо, Н. Є.
Article2015Конкурентні стратегії туристичних підприємствДубодєлова, А. В.; Малкуш, Х. Ю.
Article2015Моделі взаємодії домогосподарства та держави щодо формування та використання фінансових ресурсівКоцюрубенко, Г. М.
Article2015Кластеризація фінансового ринку України як напрям підвищення його конкурентоспроможності в контексті євроінтеграційних трансформаційКондрат, І. Ю.; Сокіл, Ю. Р.
Article2015Стратегічне управління підприємствами легкої промисловостіКасьян, Л. Е.; Бугас, В. В.
Article2015Я-концепція студента вузу як чинник власного саморозвиткуІваницька, Н. Б.
Article2015Принципові засади державного управління загальними ресурсамиКузьмін, О. Є.; Бублик, М. І.
Article2015Економічна ефективність стратегічного планування: діагностичний аспектКузьмін, О. Є.; Петришин, Н. Я.
Other2015Зміст до «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»-
Article2015Досвід формування конкурентної політики в аграрному секторі США та країн ЄСОжелевська, Т. С.
Article2015Сучасні підходи до оцінки маркетингового потенціалу підприємства як основи забезпечення партнерських відносинЛісун, Я. В.
Article2015Участь науково-технічної підготовки виробництва у формуванні кінцевого економічного ефекту підприємствМазур, А. В.
Article2015Можливості інституційного та мікроекономічного дослідження сфери економічної конкуренціїЛагутін, В. Д.
Article2015Чинники впливу на формування конкурентоспроможності туристичних підприємствКулиняк, І. Я.; Кошик, О. В.
Article2015Основні аспекти системи управління економічною безпекою підприємств залізничного транспортуКухар, М. Ф.
Article2015Проблеми управління суверенним боргом у посткризовий періодЛинник, О. О.
Article2015Роль управління у сфері економічної конкуренції для розвитку підприємств в сучасних умовахМихальчишин, Н. Л.
Article2015Стратегічні зміни у процесах управління адаптивністю та стійкістю підприємстваМіх, О. М.
Article2015Транскордонні кластери – сутність, типи і цілі створенняМищишин, О. Л.; Матолінець, І. А.
Article2015Зміна концептуальних підходів реалізації економічної політики державиПоченчук, Г. М.
Article2015Антисипативний менеджмент як важіль підвищення конкурентоспроможності бізнес-структур в умовах Євроасоціації УкраїниМельник, О. Г.; Адамів, М. Є.
Article2015Розвиток ринку логістичних послуг в умовах активізації зовнішньоекономічних зв’язківЯцюта, О. С.
Article2015Формування та реалізація конкурентної соціальної політики в УкраїніЯсинська, Н. А.
Article2015Концептуальні аспекти аудиту суб’єктів природних монополійСалюк, В. М.
Article2015Франчайзингові мережі в Україні: проблеми та перспективиПаливода, О. М.
Article2015Конкурентні переваги соціальних аспектів мотиваційної політики підприємствЛюбомудрова, Н. П.; Струтинська, Л. Р.
Article2015Методичні засади моніторингу показників результативності підприємстваРябкова, О. В.
Article2015Теорія і практика трансформаційних процесів економіки України та світу в умовах сучасних викликівСкорик, Г. І.; Барінов, В. В.
Article2015Формування регіональних кластерів: фактори формування та переваги розташуванняДанилович-Кропивницька, М. Л.
Article2015Про впровадження оцінки інноваційності економіки та конкурентоспроможності великих міст УкраїниДенисюк, В. А.
Article2015Інституційна архітектоніка конкурентної політики державиДерій, Ж. В.
Article2015Основні пріоритети розвитку конкурентної політики ПольщіКостюк, Ю. М.; Михальчишин, Н. Л.
Article2015Чинники формування конкурентних переваг регіональної економікиМатвіїшин, Є. Г.
Article2015Управління потенціалом туристичних дистинаційМихайліченко, Г. І.
Article2015Роль конкурентної політики в сучасних умовахМатвій, І. Є.; Годій, О. Я.
Article2015Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в результаті реалізації стратегії корпоративної соціальної відповідальностіЧернобай, Л. І.
Article2015Інноваційна складова економічної безпеки підприємства в контексті забезпечення його конкурентоспроможностіШвецова, М. Б.
Article2015Реіндустріалізація економіки України як ключовий фактор виходу із кризиМірзодаєва, Т. В.
Article2015Досвід регулювання діяльності ТНКЧумак, Н. В.
Rezultaty 1-100 z 112.