Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/31775
Tytuł: Нобеліанти з економіки - основоположники теоретико-методологічних та функціонально-прикладних інноваційних розробок і відкриттів
Authors: Пунько, Б. М.
Cytat: Пунько Б. М. Нобеліанти з економіки - основоположники теоретико-методологічних та функціонально-прикладних інноваційних розробок і відкриттів / Б. М. Пунько // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2004. – № 517 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 204–209. – Бібліографія: 3 назви.
Data wydania: 2004
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Наводиться порядок відзначення найдостойніших інтелектуалів світу врученням Нобелівських премій, хронологія відзначення лауреатів Нобелівської премії з 1969 по 2003 pp., аналіз інформації про наукові заслуги лауреатів та відомості про нобеліантів з економіки. The order of the mark worthy intellections world happens by presenting the Nobel prizes, chronology of the mark laureate to Nobel prize with 1969y. on 2003 y., analysis to information on scientific achievement laureate and information about Nobeliantah with economy.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/31775
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2004. – №517

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
35_204-209.pdf162,55 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi