Електроніка. – 2007. – №592 : [29] Collection home page

Logo

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати наукові-технічних досліджень у галузі технологічних, експериментальних, теоретичних та методологічних проблем електроніки та оптоелектроніки, фізики і техніки напівпровідників та напівпровідникового матеріалознавства, фізики твердого тіла, фізики, техніки та використання елементів, приладів та систем сучасної електронної техніки. Тематика Вісника Національного університету “Львівська політехніка” “Електроніка” охоплює такі розділи електроніки: матеріали електронної техніки; фізика, технологія та виробництво елементів, приладів та систем електронної техніки; фізика і техніка напівпровідників, металів, діелектриків та рідких кристалів; експериментальні та теоретичні дослідження електронних процесів; методика досліджень. У Віснику “Електроніка” публікуються оглядові та дослідницькі роботи, присвячені його тематиці (але не обмежені лише нею). Роботи можуть подавати як співробітники Львівської політехніки, так і будь-яких інших навчальних чи наукових закладів. Роботи авторів з України друкуються українською мовою. Для наукових працівників, інженерів і студентів старших курсів електрофізичних та технологічних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – № 592 : Електроніка / відповідальний редактор Д. Заярчук. – 184 с. : іл.

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article2007Ефекти блокування лімітуючої негельмгольцевої ємності в напористих і нанокомпозитних структурах та їх застосування для створення зміннострумових суперконденсаторівГригорчак, І. І.; Каліцінський, В. З.; Ріпецький, Є. Й.; Міцов, М. М.
Article2007Структура та електричні властивості тонких плівок Bi2Te3, Sb2Te3 та надструктур Bi2Te3 / Sb2Te3, отриманих імпульсним лазерним осадженнямКурило, І. В.; Рудий, І. О.; Лопатинський, І. Є.; Фружинський, М. С.; Вірт, І. С.; Шкумбатюк, Т. П.
Article2007Оптимізація режиму роботи джозефсонівських кріотронівТиханський, М. В.; Партика, А. І.
Article2007Особливості технології вирощування мікрокристалів твердого розчину InAs1-XSbX з газової фазиБольшакова, І. А.; Кость, Я. Я.; Макідо, О. Ю.; Шуригін, Ф. М.
Article2007Технология получения наноразмерных феррогранатов состава (YCa)3Fe5O12Булатова, А. Н.; Трутнев, Н. С.; Булатов, М. Ф.
Article2007Зміст до до Вісника "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика"-
Article2007Вплив параметрів холестеричних рідких кристалів на смугу селективного відбивання світла в РЗЗ-лазерахМикитюк, З. М.; Фечан, А. В.; Ясиновська, О. Й.
Article2007Моделювання процесів предачі енергії збудження іонів Yb3+ до іонів домішок у лазерному кристаліМартинюк, Н. В.; Фагундес-Петерс, Д.; Петерман, К.; Убізський, С. Б.; Бурий, О. А.
Article2007Особливості вирощування епітаксійних плівок ферит-гранатів з субмікронними ЦМДЮр’єв, С. О.; Юрчишин, П. І.; Ющук, С. І.
Article2007Вплив технологічних параметрів осадження на кристалічну структуру тонких плівок CdTe, вирощених методом імпульсного лазерного напиленняСавчук, В.
Article2007Морфологія і структурнадосконалість кристалів PbI2 в зв'язку з умовами їх ростуКурило, І. В.; Рибак, О. В.
Article2007Дослідження початкової стадії накопичення дефектів у кремнієвих структурах з p-n переходом під дією лазерних ударних хвильКовалюк, Б. П.; Нікіфоров, Ю. М.
Article2007Вплив часткових заміщень компонентів на кристалічну структуру сполук серії M2Cu2O3-CuO2Заремба, О. І.; Гладишевський, Р. Є.
Article2007Структура та оптичні властивості прозорих електропровідних плівок на основі BaCuTeFГотра, З. Ю.; Тейт, Д. Ж.; Дутчак, З. А.; Закутаєв, А. А.; Ракобовчук, Л. М.; Яворський, Б. М.; Кікінеші, Р.
Article2007Гіротропія і параметри циркулярних екситонів у кристалах α-ТеО2Довгий, Я. О.; Кость, Я. П.; Маньковська, І. Г.; Сольський, І. М.
Article2007Технологічні аспекти синтезу багатошарових тонкоплівкових структурЯремчук, І. Я.
Article2007Моделювання процесів масоперенесення твердих компонентів через газову фазу в системі InAs–Sn–HClШуригін, Ф. М.; Макідо, О. Ю.; Кость, Я. Я.
Article2007Світловипромінювальна гетероструктура InP/InGaAsP з віддаленим від гетерограниці плавним p-n-переходомМрихін, І. О.; Заячук, Д. М.; Круковський, С. І.; Іжнін, О. І.; Михащук, Ю. С.; Григорчак, І. І.
Article2007Термомеханічні напруження в мікрочіповому Nd3+:YAG-лазері з пасивним модулятором добротності на основі плівки Сr4+:YAGБурий, О. А.
Article2007Модель багатоканальної позитронної анігіляції в діелектричній кераміці MGAL2O4Клим, Г. І.; Ваків, М. М.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29