Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/31410
Tytuł: Ментальні критерії класифікації позитивного права
Inne tytuły: Ментальные критерии классификации позитивного права
Mental criteria for classification positive law
Authors: Баран, А. В.
Cytat: Баран А. В. Ментальні критерії класифікації позитивного права / А. В. Баран // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 824. – С. 202–207. – Бібліографія: 16 назв.
Data wydania: 2015
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: атрибут
властивість
менталітет
ментальність
правова ментальність
система права
правова система
правова сім’я
атрибут
свойство
менталитет
ментальность
правовая ментальность
система права
правовая система
правовая семья
attribute
property
mentality
legal mentality
legal system
system of law
Family Law
Abstract: Наведено результати теоретичного аналізу та порівняльної характеристики понять “менталітет”, “ментальність”, “правова ментальність”. Здійснено спробу визначення критеріїв, за якими необхідно класифікувати ментальність позитивного права держав, націй, народностей за допомогою таких категорій теорії та філософії права, як “система права”, “правова система” та “правова сім’я”. Приведены результаты теоретического анализа и сравнительной характеристики понятий менталитет, ментальность, правовая ментальность. Предпринята попытка определения критериев, по которым необходимо класифицировать ментальность позитивного права государств, наций, народностей с помощью таких категорий теории и философии права, как “система права”, “правовая система” и “правовая семья”. In the article made theoretical analysis and comparative characteristics of the concepts of mentality, legal mentality. An attempt was made of determining criteria by which classified the mentality of positive law of states, nations, nationalities using the following categories of theory and philosophy of law as “system of law,” “legal system” and “Family Law."
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/31410
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Юридичні науки. – 2015. – № 824

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
32-202-207.pdf166,7 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi