Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/31076
Title: Впорядкування термінології, пов’язаної з коченням еластичного колеса
Authors: Миськів, Т. Г.
Bibliographic description (Ukraine): Миськів Т. Г. Впорядкування термінології, пов’язаної з коченням еластичного колеса / Т. Г. Миськів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів : збірник наукових праць. – 2015. – № 820. – С. 85–90. – Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: кочення еластичного колеса
суперечна термінологія
rolling elastic
disputable terminology
Abstract: Розглянута проблема щодо використання в різних джерелах суперечної термінології, пов’язаної з коченням еластичного колеса. Сюди належать відстань від осі колеса до поверхні; радіуси колеса під час вільного кочення, приводу чи гальмування; проковзування відного та гальмівного коліс. The problem in using different sources disputable terminology associated with rolling elastic wheel is considered. These include: the distance from the axis of the wheel to the surface, the radius of the wheel during the free rolling, drive or braking, driving and braking slip wheels.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/31076
Content type: Article
Appears in Collections:Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2015. – № 820

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-85-90.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.