Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30977
Tytuł: Семантичні моделі номінацій з опорним компонентом революція
Authors: Южакова, Олена
Cytat: Южакова О. Семантичні моделі номінацій з опорним компонентом революція / Олена Южакова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць. – 2015. – № 817. – С. 87–96. – Бібліографія: 11 назв.
Data wydania: 2015
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: семантична модель
метонімізатор
метафоризатор
конкретизатор
ономасіологічне варіювання
semantic model
onomasiological variation
specifier
metonymiser
metaphoriser
Abstract: У статті розглянено семантичні моделі номінацій, що називають динамічні процеси, зміни, трансформації в різних царинах людської діяльності та які на мовному рівні подано словосполуками зі стрижневим словом «революція». Зазначені номінації проаналізовано на підставі запропонованих ознак революцій і наявності компонентів у словосполуках, ужитих у прямому й переносному значеннях. Зроблено також спробу з’ясувати ступінь відповідності між революційною подією та її назвою. The article investigates semantic models of nominations denoting dynamic processes, changes and transformations in various fields of human activity that are represented at the language level as collocations with “revolution” as the basic word. These nominations are analysed on the ground of suggested signs of revolution and presence of components in the collocations used in their direct and figurative sense. Besides, the article aims at establishing degree of correspondence between the event and its name.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30977
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Проблеми української термінології. – 2015. – №817

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
15-87-96.pdf896,11 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi