Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30704
Title: Вплив зміни амплітудо-частотних характеристик сипкого середовища на процес вібраційної сепарації
Authors: Стоцько, З. А.
Ребот, Д. П.
Сокіл, Б. І.
Топільницький, В. Г.
Bibliographic description (Ukraine): Вплив зміни амплітудо-частотних характеристик сипкого середовища на процес вібраційної сепарації / З. А. Стоцько, Д. П. Ребот, Б. І. Сокіл, В. Г. Топільницький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : збірник наукових праць. – 2015. – № 822. – С. 52–57. – Бібліографія: 6 назв.
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: вібросепаратор
динаміка
коливання
сипке середовище
математична модель
vibratory separator
dynamics
oscillations
granular medium
mathematical model
Abstract: Побудовано математичну модель руху сипкого середовища вздовж сита вібраційного сепаратора, за умови, що швидкість руху частинок вздовж сита є сталою, а їхні фізико-механічні характеристики змінні. Досліджено вплив кінематичного збурення та швидкості руху сипкого середовища вздовж сита вібраційного сепаратора на інтенсивність вібраційної сепарації. The mathematical model of loose environment’s motion along a sieve of the vibrating separator is built in the article. In this case the rate of loose environment is constant, and physical – mechanical properties are variable. The influence of kinematic perturbation and speed of loose environment along a sieve of vibrating separator on the separation process intensity is investigated.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30704
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2015. – № 822

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09-52-57.pdf598,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.