Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/3061
Назва: Розробка інформаційно-довідкової системи підтримки прийняття рішень про стан радіоелектронних засобів під час багаторежимного утримання
Інші назви: Разработка информационно-справочной системы поддержки принятия решения о состоянии радиоэлектронных средств во время многорежимного содержания
Development of adaptive technical diagnostics system with forecasting
Автори: Кравчук, Олег Іванович
Бібліографічний опис: Кравчук О. І. Розробка інформаційно-довідкової системи підтримки прийняття рішень про стан радіоелектронних засобів під час багаторежимного утримання : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.13.06 – інформаційні технології / Олег Іванович Кравчук ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліографія: с. 17–18 (16 назв).
Дата публікації: 2009
Видавництво: Національний університет "Львівська політехніка"
Теми: adaptive information system
echnical diagnostics
forecasting
drift of parameter
probability of casual process
алгоритм,
информационно-справочная система поддержка принятия решений
мероприятия обслуживания
моделирование
многорежимное содержание
радиоэлектронные средства
алгоритм
інформаційно-довідкова автоматизована система
підтримка прийняття рішень
заходи обслуговування
технічний стан
моделювання
багаторежимне утримання
радіоелектронні засоби
техническое состояние стан
Короткий огляд (реферат): Дисертація присвячена розв'язанню завдань забезпечення необхідного рівня технічного стану РЕЗ за поступовими відмовами під час багаторежимного утримання без застосування за призначенням за рахунок розробки та впровадження інформаційно-довідкової системи підтримки прийняття рішень про стан РЕЗ в складі технологічних систем керування станом. В роботі розв'язана наукова задача розроблення методу аналізу динаміки стану групи однотипних об’єктів із застосуванням моделей обслуговування у вигляді отриманої формалізованої процедури. Вдосконалено метод автоматизованої параметричної та структурної ідентифікації моделей параметру потоку відмов на обраному класі і побудови моделей коефіцієнта оперативної готовності КОГ інформаційною системою. Розроблено сукупність процедур методу максимуму компактності (ММК) синтезу моделей для моделювання динаміки зміни коефіцієнту готовності КОГ в часі, з метою кількісного оцінювання реального рівня КОГ групи однотипних РЕЗ. Вдосконалено структурну модель ІДАС з перерозподілом функцій між математичною та апаратною складовими системи з новими зв’язками для реалізації розробленої інформаційної технології як математичного забезпечення ІДАС. Розроблено сукупність моделей та методів для автоматизованого аналізу та прогнозу динаміки стану РЕЗ у вигляді інформаційної технології яка реалізується як математичне забезпечення ІДАС, що дозволяє керувати режимами зберігання з необхідною для визначення та прогнозування їх стану достовірністю та оперативністю. Диссертация посвящена решению задач обеспечения необходимого уровня технического состояния радиоэлектронных средств (РЭС) по постепенным отказам во время многорежимного содержания без применения по назначению за счет разработки и внедрения информационно-справочных систем поддержки принятия решений о РЭС в составе технологических систем управления состоянием. В роботе решена научная задача обоснование состава алгоритмов, процедур, расчетных соотношений и установление их взаимосвязей как математической составляющей информационно-справочных систем поддержки принятия решений о РЭС в составе технологических систем управления состоянием. Разработано совокупность процедур метода максимума компактности (ММК) синтеза моделей для моделирования динамики изменений коэффициента готовности КОГ во времени, с целью количественной оценки реального уровня КОГ группы однотипных РЭС. Проведено разработку состава алгоритмов, процедур, расчетных соотношений в качестве математической составляющей информационно-справочных систем поддержки принятия решений о РЭС в составе технологических систем управления состоянием. Разработаны алгоритмы функционирования информационно-справочных систем поддержки принятия решений о состоянии РЭС для условий исследования. Для построения моделей изменения вида технического состояния РЭС в качестве генератора прикладных алгоритмов решения начальных задач математической статистики применен метод динамического баланса меры для информационного моделирования процесса распределения меры исправных и неисправных РЭС; для получения вида макромодуля оператора циклического обслуживания с контролем параметров и комплексным восстановлением путем регулирования параметров и заменой неисправного элемента применялись методы линейной алгебры; для построения алгоритма идентификации модели изменения КОГ использовано метод максимума эмпирической правдоподобности с каппа-критерием эквивалентности моделей; для построения алгоритмов идентификации параметров потока отказов группы однотипных объектов во время их многорежимного длительного содержания без использования по назначению использованы процедуры ММК; для проведения расчетного эксперимента с проверкой работоспособности расчетных алгоритмов и оценивания эффективности применения информационно-справочных систем поддержки принятия решений о состоянии РЭС во время многорежимного содержания применено сопоставление результатов моделирования информационных процессов ММК и методом группового учета аргументов (МГУА). Впервые построено комплексную информационную модель процессов обеспечения эксплуатации РЭС во время хранения, в условиях отсутствия налаженной системы сбора информации о техническом состоянии РЭС во время многорежимного содержания, что позволяет проводить формализацию заданий по созданию программного обеспечения автоматизированных рабочих мест управления технологическим процессом эксплуатации. Получено вид макромодуля оператора циклического обслуживания с учетом многократной процедуры контроля параметров и комплексного восстановления путем регулирования параметров и заменой неисправного элемента для группы однотипных РЭС, что позволяет упростить вид информационных моделей, которые описывают циклические процессы эксплуатации. Получили дальнейшее развитие алгоритмы ММК синтеза аналитической модели коэффициента преобразования оператора восстановления, что повышает адекватность и упрощает структуру моделей процессов эксплуатации сложных систем с постепенными (латентными) отказами и отличаться от известных учетом комплексного восстановления путем. Получили дальнейшее развитие математические процедуры ММК построения алгоритмов идентификации параметров потока отказов, которые позволяют обеспечить адекватность моделей процессов эксплуатации для систем поддержки принятия решения и отличаются от известных учетом времени и величины возможных структурных изменений модели. Полученные результаты дают возможность реализации совокупности полученных процедур в программном виде как модулей существующих и перспективных программных продуктов и автоматизированных рабочих мест. В работе определено наиболее рациональный порядок изменения режимов хранения по результатам анализа результатов моделирования динамики изменения состояния РЭС во время многорежимного содержания. The dissertation is devoted to maintenance of a necessary level of non-failure operation СТS due to use of adaptive information system of technical diagnostics with forecasting. Algorithms of the proof individual operative forecast of parametrical reliability СТS on statistically non-uniform data of the limited volume are developed at absence of aprioristic data on probability of the characteristic of process of drift of parameters. The substantiation of structure of algorithm of identification of model of drift of parameter is executed in view of known time of updating of a technical condition. Synthesis of algorithm of identification of density of distribution of probabilities of casual process of drift of parameters in a class of a mix of unknown distribution is executed at not one components in a mix. Settlement ratio for size of managing influence on process of drift of parameter are received at use of results of the forecast of the moment of its output for borders of operational admissions. It is executed estimate efficiency of use of adaptive information system.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/3061
Тип вмісту : Autoreferat
Розташовується у зібраннях:Автореферати та дисертаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avt_01336954.doc560,5 kBMicrosoft WordПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.