Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30505
Title: Моделювання зварного з'єднання відновлюваного диска сільськогосподарської сівалки
Authors: Дзюбик, А. Р.
Назар, І. Б.
Bibliographic description (Ukraine): Дзюбик А. Р. Моделювання зварного з'єднання відновлюваного диска сільськогосподарської сівалки / А. Р. Дзюбик, І. Б. Назар // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2002. – № 467 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 128–133. – Бібліографія: 11 назв.
Issue Date: 2002
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Abstract: Проаналізовано вплив аустенітної структури зварного шва на фізико-хімічні властивості зварного з'єднання відновленого диска зернової сівалки. Показано, що в такому випадку зварне з'єднання отримує необхідні експлуатаційні властивості, а залишкові напруження, які виникли внаслідок термічного циклу зварювання та усадки колового шва, знижуються. Для оцінки експлуатаційних характеристик деталі при дії статичних та динамічних робочих навантажень, запропоновано методику оцінки напружено-деформованого стану відновленого диска методом скінченних елементів із врахуванням залишкових напружень, які виникають у відновленому диску внаслідок зварювання. Physical and chemical properties of restored disks of agricultural machines which are received by an automatic way an electrode from formation of a plastic welding seam are investigated. It is shown, that at use of this way necessary properties of a detail are provided, and residual voltage go down. The technique of definition is intense – deformed conditions of a disk by a method of final elements from the account of residual voltage which arise in a restored disk at welding is offered.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30505
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2002. – № 467

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf549,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.