Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30493
Title: Inźynierskie bazy danych dla małych przedsiębiorstw engineering data bases for small enterprises
Authors: Wróbel, J.
Bibliographic description (Ukraine): Wróbel J. Inźynierskie bazy danych dla małych przedsiębiorstw engineering data bases for small enterprises / J. Wróbel // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2002. – № 467 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 53–61. – Bibliografia: 12 nazw.
Issue Date: 2002
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Abstract: Streszczenie: W pracy przedstawiono problemy przetwaruania informacji w malych i średnich przedsiębiorstwach pryemslu maszynowego ze szczególnym uwzgjędnieniem przetwarzania informacji związanej z dokumentacją techniczną. Omówiono zakres komputerowego wspomagania przetwarzania informacji. Zaproponowano wykorzystanie technologii baz danych do przechowywania, przetwarzania i udostępniania informacji zawartych w dokymentacji technicznej. Omówiono kornarzędzia komputerowe do budowy inżynierskich baz danych. Omówiono też wykorzystanie internetu do budowy inżynierskich baz danych. Przedstawiono przyklad budowy inżynierskiej bazy danych i zarządzania dokumentacją w malym przedsiębiorstwei budowy maszyn.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30493
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2002. – № 467

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf650,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.