Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30463
Title: Залишкові напруження в сталевих деталях, зміцнених за комплексною технологією
Authors: Кукляк, М. Л.
Гаврилов, Г. В.
Bibliographic description (Ukraine): Кукляк М. Л. Залишкові напруження в сталевих деталях, зміцнених за комплексною технологією / М. Л. Кукляк, Г. В. Гаврилов // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2002. – № 442 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 102–107. – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2002
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract: Показано, що окремі операції холодного нагартовування, виконані як після звичайного гартування, так і після високотемпературного термомеханічного оброблення, сприяють підвищенню границь пропорційності та втомленості, що пов’язано з виникненням у деталях системи залишкових макронапружень. Поєднання в одному технологічному процесі заневолювання і обкатування призводить до суттєвої зміни характеристик пружності. In this article the influence of separate operations by means of surface plastic deformation on the operational characteristics of products is described. The increase of the operational characteristics is determined by presence of residual macrostresses. The essential change of the elastic characteristics is connected to presence in technological process of overlapping of technological operations by means of surface plastic deformation.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30463
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2002. – № 442

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21__stattia_19.pdf557,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.