Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30455
Title: Високоефективні машини для подрібнення компонентів харчових продуктів та комбікормів
Authors: Ванкевич, П. І.
Шумиловський, А. І.
Bibliographic description (Ukraine): Ванкевич П. І. Високоефективні машини для подрібнення компонентів харчових продуктів та комбікормів / П. І. Ванкевич, А. І. Шумиловський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2002. – № 442 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 85–89. – Бібліографія: 12 назв.
Issue Date: 2002
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract: У роботі проаналізовано сучасні подрібнювальні машини, що базуються на різних методах подрібнення компонентів харчових продуктів і комбікормів. Представлена конструкція інерційного млина підвищеної продуктивності. Розроблена методика розрахунку інерційних млинів, яка дозволяє визначати їх основні геометричні, кінематичні та динамічні параметри. In work analysed contemporary crumbling up machineries, that are based on different components grinding up methods of food products and combined provenders. Represented construction of inertia mill of raised productivity. Developed computation methods of inertia mills, which allows to determine their basic kinematic and dynamic parameters geometrical.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30455
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2002. – № 442

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17__stattia_15.pdf329,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.